Week van het gebed voor de eenheid van Christenen

Week van gebed voor de eenheid

19 januari 2020

Twee schalen
overkoepeld door een boog. Als ontmoeting
over grenzen heen.

De bonte bloemen
symbool voor de vriendelijkheid
en de verscheidenheid waarin we hier
bij elkaar zijn
maar toch één.


Week van gebed voor de eenheid

21 januari 2018

Van verschillende takken
is een wigwam gemaakt
als symbool voor een huis.

De takken verwijzen naar de verschillende kerken.
Samen vormen zij een thuis waarin iedereen verblijven mag.
Dan kan de verbinding met elkaar tot bloei komen.
Daarheen verwijzen de bloemen in de schikking.


Week van de eenheid
van de christenen
22 januari 2017

2 Korintiërs 5:14-20

“Verzoening”

Door het kruis,
het offer van Christus,
wordt verzoening bewerkstelligd.
Alleen door de liefde van Christus
kunnen mensen elkaar
weer een hand geven.

De rozen
vormen twee versmolten harten,
verzoening en liefde.

De bladeren van de vingerplant,
als handen
die naar elkaar reiken.


Week van de eenheid
van de christenen
17 januari 2016

We zien een groots boeket,
een uitbundige verzameling
van kleuren en vormen,
waarmee verbeeld wordt
hoe we hier samen zijn als mensen
met een eigen manier van vieren,
denken en doen.

Verschillende tradities
binnen het verband van de kerk van
Jezus Christus,
bloemen geschikt
tot een nieuw geheel.

Vooraan zien we een glazen pot
die gevuld is met zout,
waarin een brandende kaars staat.
Daarmee is een belangrijk deel
van het verhaal van de dienst
weergegeven.
Wij zijn verzameld
rondom dat verhaal,
niet om af te wachten,
maar om van uit te delen.
Twaalf kleine kaarsjes
verbeelden de twaalf apostelen,
erop uitgezonden in de wereld.
Wij mogen ons herkennen
in die apostelen.
Wat hier gedeeld wordt
is bedoeld om verder te brengen,
verder te delen.


Week van gebed
voor eenheid van de Christenen
januari 2015

Openbaring 21 : 1 – 7

“Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken
uit de bron met water die leven geeft”

In de schikking zijn
drie verschillende soorten bloemen gebruikt.
Dit symboliserend drie kerken.

SAMEN VORMEN WE ÉÉN KERK !


Week van gebed
voor eenheid van de Christenen
januari 2014

De schikking is gemaakt bij het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron.

De grote vaas met grassen
en een amaryllis,
verbeeldt de bron,
het Levende water.

Daaronder verschillende groepen flesjes met bloemen.
Elke groep heeft een andere vorm en kleur,
zoals we zien
in de verschillende stromingen.

Toch putten ze allen uit dezelfde bron.


Week van gebed
voor eenheid van de Christenen
januari 2013

De boog als teken van het verbond
omwikkeld met groen, vertelt van Gods trouw.
Zo mogen wij met vertrouwen op de Eeuwige
door het leven.
De witte zuidenwindlelie is een sterke krachtige bloem,
die symbool staat voor de kracht van het geloof.
De kleurige bloemen stellen de mensen voor
op deze aarde; wij mogen leven met onze eigen kleur,
onze eigen talenten en geschiedenis.
We mogen gezien worden in onze verscheidenheid.

Goed om te noemen op deze
zondag van gebed om eenheid.
Het licht van de kaarsen
verbeeldt de vier windstreken
waarheen het evangelie zich heeft verspreid.
De rode doek, die de lichten verbindt met elkaar,
staat symbool voor de liefde en de warmte
in de gemeenschap waarin wij mogen leven.
Soms ontbreekt die verbinding…

De trommel is in de Dalit-gemeenschap in India
een symbool voor de viering van het leven,
maar tegelijk een symbool voor verzet
tegen onderdrukking.
De onderdrukking waarin mensen
als minderwaardig worden weggezet,
zonder echte verbindingen
met mensen in andere levenssituaties.


Week van gebed
voor eenheid van de Christenen
januari 2012

De schikking
bestaat uit een wereldbol,
verbonden door klimopranken
met de bijbel en de paaskaars.
(klimop verbeeldt trouw, onsterfelijkheid)
Hier omheen staan 4 schikkingen
met tulpen, als bidden uit de
4 windstreken van de aarde.
De tulp is de bloem van gebed.
Eronder zit het blad van de vingerplant.
Daar onder ligt rood doek.
Rood is de kleur van de Geest. Verwijst ook naar offer, martelaarschap en lijden


Week van gebed
voor eenheid van de christenen
januari 2011

Dit kruis is het symbool van Jeruzalem.
Het bestaat uit vijf kruizen,
één grote in het midden
en vier kleine in de vierkanten.
Een symbool dat we ons als verschillende kerken scharen onder het ene kruis van Golgotha.

De rode rozen op elk kruispunt van het kruis verwijzen niet alleen naar de liefde,
maar daarbij denken we ook aan de vijf wonden van Jezus.
Tegelijk dagen de rozen ons uit
ook te leven uit de liefde van God.


Week van gebed
voor eenheid van de christenen
januari 2009

De veelkleurigheid van de christenen
wordt gesymboliseerd
door de diversiteit in kleuren bloemen.
Deze worden verbonden door de ring van
klimop, wat staat voor de trouw van
God. De tak in de ‘V’-vorm staat voor de vrede.


Week van gebed
voor eenheid van de christenen

januari 2007

Op de basis van drie-eenheid groeien
bloemen van verschillende kleuren
naar elkaar toe op een ondergrond van
twee vingerplanten die als twee handen naar elkaar reiken. Dit drukt
uit dat we als kerk misschien wel
verschillend zijn, maar toch in
een eenheid naar elkaar toe groeien en ook
vanuit die eenheid van God bestaan.


week van gebed
voor eenheid van de christenen

januari 2006

De schikking is gemaakt naar het evangelie van Matteüs 18 vers 20.

“Waar twee of drie samen zijn
ben Ik in hun midden.”

Het symbool hiervoor zijn de drie witte rozen
in de schikking.
De gele rozen en de witte ranonkels zijn de mensen zoals wij, hier samen gekomen uit verschillende geloofsgemeenschappen.
Het licht symboliseert de aanwezigheid van Hem die in ons midden is.
Het groen van de klimop staat voor zijn trouw aan ons mensen door de eeuwen heen.