Huwelijk

huwelijk Wilco Nuijens en Sandra Nuijens-van de Velde 

liefde : Zij Zoekt Zich Zelf Niet

1 Korinthiërs 13

Wilco Nuijens en Sandra Nuijens-van de Velde 31 januari 2020


Huwelijk Bram en Marja

In de schikking staan twee ringen centraal _ twee mensen die elkaar trouw beloven.
Rood is de kleur van de liefde. De twee witte rozen staan symbool voor het bruidspaar
Bram en Marja.
De twee roze rozen voor hun kinderen Thijs en Sanne.
De distels die in de schikking verwerkt zijn, staan voor tegenspoed.
Daar tegenover de klimop, verwijzing naar trouw bij tegenspoed.
Het licht van de kaars is het licht van dankbaarheid dat hen omringt.

8 november 2019


Huwelijk Cora en Erik

Aan de basis van de schikking een rode doek symbool voor liefde.
De witte doek vertelt van feest.
De zwarte doek (verborgen onder de witte) staat voor de donkere dagen die in ieder huwelijk voorkomen.
De rode rozen staan voor de liefde en zijn de lievelingsbloemen van de bruid.
Twee witte rozen staan symbool voor Harrie † en Mieke †.
Het lichtje staat voor de kinderen van Cora en Erik. Zij zijn het licht in hun leven.
Over dit alles heen de boog als teken van Gods trouw.

Huwelijk
Cora Reijngoudt en Erik Schuhmacher
16-04-2015


Huwelijk Suzanne en Marco

Mattheüs 1

In de schikking 2 roze rozen voor het bruidspaar, omgeven door een ring van verbond,
met elkaar, maar ook met God. De klimop om de ring betekent trouw.
Links 3 witte rozen, symbolisch voor vader, zoon en heilige geest.
Daaronder korenaren, een verwijzing naar de schriftlezing over Ruth.
Het oogsten, samen werken, samen delen en toeleven naar het feest. I
n de schikking veel witte bloemen, ook de kleur van feest.
In het midden bloembollen als verwijzing naar nieuw leven, Suzanne die vroedvrouw is,
maar ook naar Ruth, haar naam vertelt van nieuw leven
(in Mattheüs 1 lezen we hoe haar naam opgenomen is in het geslachtsregister van Jezus)
en van de zeggingskracht van Gods trouw.

Huwelijk
Suzanne van Wouwe en Marco Hanse
4-10-2013


Huwelijk Anja & Margreet

Genesis 1: 1 – 19

In de schikking 2 harten
met zeeuwse knopjes
als verwijzijng
naar het bruidspaar.

Daarachter ringen,
verbinding met elkaar
en met God.

Donkere bloemen gaan over
in lichte bloemen,
God scheidde het licht
van de duisternis.

De kaars, het licht
dat ruimte brengt om te leven.

De bloemen
worden omgeven door klimop,
als teken van Gods trouw.

Huwelijk
Anja van Iwaarden en Margreet Leijdekker
15-9-2013


Huwelijk Anita & Hans

Centraal in de schikking
zien we 2 witte rozen
die symbool staan
voor het bruidspaar.

De roos
als symbool van liefde
en de kleur wit
van feest en vreugde.

De ringen
als teken van verbond,
jullie samen,
maar ook
het verbond met God.

De roze bloemen,
waaronder zeeuws knopje
als verwijzing
naar de gemeente,
die rondom jullie staat.

Het grote groene blad
onder in de schikking
is als een hand,
als teken dat God ons draagt.

Huwelijk Anita Bevelander & Hans Elfferich
7-9-2012