Diaconie

Diakenen zijn vanouds de dienaars rond de tafel van de Heer. Zij zijn erop gericht dat er werkelijk gedeeld kan worden en dat er voor iedereen plaats is. In verantwoordelijkheid voor de samenleving dagen ze gemeenteleden uit tot een dienende betrokkenheid die gericht is op de heelheid van de mens in Christus. Rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn daarbij kernbegrippen.

Onze diakenen werken met een duidelijke taakverdeling. Dit vraagt om goede afstemming en communicatie. Jaarlijks wordt bezien welke onderwerpen in de komende periode extra aandacht verdienen.