Structuur kerk

Structuur van de kerkelijke organisatie

De gemeente kende tot voor kort een vrij traditionele structuur, gebaseerd op het werk van de ambtsdragers. Sinds 2019 wordt in stappen toegewerkt naar een structuur die meer recht doet aan het feit dat het werk van de kerk niet alleen door ambtsdragers maar ook door andere gemeenteleden, in allerlei geledingen wordt verricht. We spreken van een werkgroepenstructuur. Het aantal ambtsdragers wordt geleidelijk kleiner. Ze vertegenwoordigen de verschillende werkvelden van het kerkelijk werk.