Nieuwsbrief

Zondag 7 februari– zaterdag 27 februari 2021
Liturgische kleur groen

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen…

De kerkdiensten worden online gehouden zonder kerkgangers via de kerktelefoon en via kerkomroep.nl

Voorlopig zijn er ook geen zangers in de kerk. Vanuit de landelijke kerk is het dringende advies gekomen om af te zien van alle zang in de kerk. Ook de inzet van zanggroepjes wordt sterk afgeraden. Aanleiding vormen onder meer de besmettingen opgelopen door leden van een kerkelijke zanggroep in Biddinghuizen, de strengere lockdown en de verspreiding van de Britse, meer besmettelijke, variant van het coronavirus. Als kerkenraad van de Thomaskerk hebben we onze eigen verantwoordelijkheid, maar volgen we vrijwel altijd de landelijke richtlijnen.

Wat betreft de muziek in de kerkdiensten is gekozen voor afwisseling: Soms zal het orgel spelen, al dan niet ter begeleiding van het voorlezen van liedteksten. Soms klinken er stemmen en instrumenten van internet. We weten dat er onder jullie verschillend over wordt gedacht. Voor de een is er pas sprake van een eredienst als er ‘niet ingeblikte’ orgelmuziek te horen is. De ander wil graag zingende mensen horen en zien, ook al is dat in filmvorm. We doen een beroep op jullie om rekening te houden met de verschillen in beleving en met de beperkingen waarmee we nu te maken hebben.

Heel wat kerken zijn helemaal gestopt met het houden van erediensten. Dan mogen wij ons gelukkig prijzen met de mogelijkheden die we hebben en de inzet van ons technisch team. Dat heeft de camera zo verplaatst dat de voorganger recht van voren en haast op ooghoogte in beeld wordt gebracht. Ik ervaar het als een verbetering dat ik niet meer schuin omhoog naar een muur hoef te kijken om jullie aan te zien; ik hoop jullie ook. Ondertussen blijft het allemaal erg schraal. Voor mij (ik vind het niet gemakkelijk om voor een vrijwel lege kerkzaal te staan), maar vooral voor jullie. Zoals komende zondag een van jullie in een filmpje zal zeggen: “We missen de kerk héél erg. Het samen zingen, maar zeer zeker ook de ontmoetingen met elkaar, voor en tijdens de dienst en bij de koffie na afloop. Maar we kijken uit naar betere tijden.”


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


KINDERFILMPJES…

De Gasthuiskerk en de Thomaskerk hebben de draad weer opgepakt die tijdens de eerste lockdown gesponnen is. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd worden er wekelijks filmpjes gemaakt. Daarin worden bijbelverhalen verbonden met verhalen uit onze tijd. Als ik er het script voor schrijf, spelen Aron, Talitha en hun vriendinnetje Amani daar de hoofdrol in. De stemmen zullen regelmatig ingesproken worden door gemeenteleden uit beide kerken. Ze maken de geluidsopname thuis en sturen die dan digitaal en coronaproof naar de montagecomputer. Na het ‘editen’ worden de filmpjes op de YouTube- en Kerkomroepkanalen van beide kerken gezet. Het is een bijzondere vorm van samenwerking die in deze donkere tijden voor lampjes van creativiteit en pretlichtjes in de ogen wil zorgen.


KINDERDIENST EN VEERTIGDAGENTIJDPROJECT…

Op dit moment ziet het er niet naar uit, dat we binnenkort weer diensten met kerkgangers kunnen houden. Dus van de kinderdienst en een Veertigdagentijdproject voor de kinderen zal helaas ook niet veel terecht komen. Maar er zijn alternatieven:
Voor de Thomaskinderen zijn er gezinsboekjes besteld met de titel ‘Levensweg’. Die worden binnenkort bezorgd bij gezinnen die van plan zijn ze te gebruiken. In de uitzendingen voor de kinderen van de Gasthuiskerk en de Thomaskerk wordt aangesloten bij thema’s van Passie en Pasen. En met het volgende nummer van Radar wordt de Veertigdagentijdkalender ‘Ik ben er voor jou’ verspreid. Veel mogelijkheden voor de eredienst thuis.


WERELDDIACONAAT…

Aandacht voor het Werelddiaconaat op zondag 7 februari
Op deze dag wordt aandacht geschonken aan het werk van Kerk in Actie en met name de drie projecten die een 50-tal kerken in Zeeland ondersteunen in het kader van “Delta voor Indonesië. Dit zijn: “Een beter inkomen voor boeren op Java”, “Opvang en scholing voor straatkinderen in Yogyakarta” en “Sterke vrouwen in de kerk (Papoea)”. Tijdens de dienst wordt een inleidende film vertoond.

Wilt u meer weten, kijk dan eens op de webpagina van de ZWO. Via het MDA (Missionair Diaconaal Aandeel-buitenland) dragen wij bij aan de actie ‘Delta voor Indonesië’. Extra gaven zijn natuurlijk welkom.

Namens de diaconie/ZWO, Giel van Leeuwen.


PRESENTATIE 18 FEBRUARI ONLINE…

De lezing over de visie van Reinier Sonneveld op de betekenis van de kruisdood van Jezus houd ik voor de camera. Op een paar momenten kan er via de WhatsApp gereageerd worden. De uitzending begint om 19.30 uur en is te volgen via de Kerkomroep- en YouTube-kanalen van de Thomaskerk.

Reinier Sonneveld heeft moeite met de gedachte dat Jezus ons met God heeft verzoend door in onze plaats de straf te voldoen voor de zonden die God vertoornd hebben gemaakt. In plaats daarvan haalt Sonneveld de oude ‘Christus-Victorgedachte’ naar voren: aan het kruis heeft Christus de macht van het kwade overwonnen. We lezen stukjes uit zijn boek ‘Het vergeten evangelie’ en kijken naar een filmfragment van een voordracht die hij heeft gehouden.

Ds. Freek Schipper


HUISPAASKAARS…

Voel je verbonden met de Thomaskerkdienst en bestel nu de huispaaskaars. Vanaf nu is er weer een huispaaskaars te bestellen bij Wieteke van der Nieuwsbrief 6 – 6 (2021) Zondag 7 Feb. – zaterdag 27 Feb. Liturgische kleur: groen Paal. U kunt de bestelling telefonisch 06- 52343715 of via de mail wbabijn@hotmail.com aan mij doorgeven. Graag voor 24 februari


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl