Pastoraat

Het pastoraat in de Thomaskerk wordt verricht door de predikant en door ‘reisgenoten’ – dat zijn gemeenteleden die meeleven met andere gemeenteleden. De reisgenoten hebben geen ambt of officiële functie, maar trekken op informele manier met anderen op. Elke reisgenoot houdt contact met één tot vier adressen.

De pastoraal ouderlingen zijn vooral bezig met het samenbrengen van de vraag om en het aanbod van pastoraat. Ze houden in de gaten of het klikt tussen de gemeenteleden die ‘aan elkaar gekoppeld’ zijn en stimuleren de onderlinge contacten. Dat doen ze elk in een deel van de gemeente.

De aard van het pastoraat van gemeenteleden bij medegemeenteleden is er een van meeleven met elkaar. De vorm is bij voorkeur een bezoekje thuis, maar kan ook bestaan uit iets dat samen wordt gedaan. Contact via telefoon of app kan aanvullend zijn.

In situaties waarin voorheen contactdames attenties brachten, kunnen nu de reisgenoten dat doen.

De reisgenoten hebben ook als taak om pastorale signalen die zij opvangen door te geven aan de pastoraal ouderlingen of de predikant.