Beeldspraak

BEELDSPRAAK uit de pastorie…
“Levend water”

In onze woonkamer hangt dit doek van kunstenares Krijnie Ederveen. Ik heb het van haar cadeau gekregen toen ik 40 jaar werd.

Ze was namelijk getroffen door een meditatie in het Eper kerkblad over de kerk van Hogebeintum. Zij had diezelfde kerk kort daarvoor verbeeld in dit schilderij.

Het is rijk aan symboliek. Aan de linkerkant is de afkalving van de basis van de kerk te zien; een van de bomen valt bijna in de afgrond die ontstaan is door het afgraven van de terp. Maar er zijn ook ondergrondse tekens van hoop zichtbaar gemaakt.
De ramshoorn staat voor de joodse wortels van het christelijk geloof. Het blauw onder de heuvel staat voor Gods ongeziene aanwezigheid. Het is een toespeling op een goed bewaard geheim: onder sommige Friese terpen bevinden zich reservoirs of bellen van zoet water dat leven geeft, zelfs als het zoute zeewater door de dijken breekt en het land overspoelt. En achter de kerktoren gloort een oranje dageraad die grootser is dan de zon. Gods toekomst breekt toch aan!

als wij maar putten
uit de diep verborgen bron
leven wij weer op

ds. Freek Schipper.