Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. In de kerkenraad wordt het beleid voor de lange en korte termijn bepaald. Doordat in de kerkenraad de lijnen van de verschillende werkvelden samen worden gebracht, kunnen de diverse activiteiten daar gecoƶrdineerd worden.

Freek Schipper
Predikant / Preses

Trees Kakebeke-v.d. Heijden
Ouderling-scriba

Kees van Harten
Ouderling kerkrentmeester

Hans de Rooij
Ouderling kerkrentmeester

Saskia Hulsken-
van Poppel
Jeugdouderling

Esther van der Schee
Jeugdouderlinger

Piet Kakebeke
Ouderling

Theresia Koelewijn
Ouderling

Sjoerd Ennenga
Ouderling

Colinda Gabriƫls-Fonteine
Diaken

Jan Heuseveldt
Diaken

Anja van Iwaarden
Diaken

Maria Muller-
v.d. Berg
Diaken

Tuti Sanderse
Diaken

Contactgegevens vindt u HIER