Contactgegevens

Contactgegevens
KerkgebouwSt. Domusstraat 35
4301 CM Zierikzee
0111-412445
Predikantds. F.J.T. Schipper
Adres: ’t Vrije 47 4301 JX Zierikzee.
Telefoon: 0111-412230.
Telefonisch over het algemeen het beste te bereiken van 8.30 tot 9.00, van 13.00 tot 13.30 en van 18.30 tot 19.00 uur.
Mail: fschipper@zeelandnet.nl
Daarheen worden ook mailtjes doorgestuurd die aan predikant@thomaskerkzierikzee.nl geadresseerd zijn.
Vrije dag in de regel: Vrijdag.
Pastorie‘t Vrije 47
4301 JX Zierikzee
T 0111-412230
Scriba KerkenraadT.R.M. (Trees) Kakebeke
Dulve 25
4303 BD Zierikzee
T 0111-416389
M scriba@thomaskerkzierikzee.nl
PenningmeesterLicia Schiettekatte
Krammerstraat 8
4301 VP Zierikzee
T 0111-413813
M penningmeester@thomaskerkzierikzee.nl
DiaconieMaria Muller
M diaconie@thomaskerkzierikzee.nl
Diaconie-penningmeesterMart Goudzwaard
M diaconie.penningmeester@thomaskerkzierikzee.nl
BankgegevensKerk
NL 96 RBRB 0898 5155 13 (Regiobank)
NL 52 INGB 0666 4139 16 (ING bank)Diaconie NL 08 INGB 0666 4137 38 (ING bank)Kerkblad RADAR NL 96 RBRB 0898 5155 13
t.n.v. Thomaskerk Zierikzee o.v.v. RADARVerjaardagsfonds NL 69 RBRB 8808 1558 62ZWO NL 68 INGB 0001 7566 30
Kamer van KoophandelGereformeerde kerk: 76445089Diaconie Gereformeerde kerk: 76445208
PreekvoorzieningHenk Walraven
Kreeftstraat 67
4301 ZG Zierikzee
T 0111-414295
M henkwalraven@zeelandnet.nl
KostersgroepDhr. G. van Wagtendonk
Steenbank 48
84301 ZR Zierikzee
T 0111-415109
M wagtendonk@zeelandnet.nl
ZaalbeheerDhr. C. van Felius
‘s Heer Arendstraat 20
4301 JR Zierikzee
T 0111-415268
M felius@kpnmail.nl
Kerkelijk bureauDhr. J.P.M. Maassen
Mauritslaan 8
4301 NT Zierikzee
T 0111-416637
M kbgkzz@zeelandnet.nl
Kerkblad “Radar”M radar@zeelandnet.nl
NieuwsbriefredactieZie predikant
Kerkomroep
(voorheen kerktelefoon)
Jan Blom
0111-769044 of 06-46443880
jan1blom@gmail.com
WebbeheerKees Hanse
T 0111 412987
mailto:webbeheer@thomaskerkzierikzee.nl