Biddag voor gewas en arbeid

Biddag
voor gewas en arbeid 2020

Mattheus 6:19-23

De bollen zijn gevuld met voedsel voor de planten die nog komen gaan.
Dit beeld bevestigt de gedachte van iets achter de hand hebben voor mindere tijden.
De bollen in de stip symboliseren de wens voor groei en welvaart
waarbij de wortels staan voor de stabiliteit en steun die ”het wortelen” in de aarde biedt.


Biddag
voor gewas en arbeid 2019

Biddag is een oefenplek voor het gebed.
De tulp is het symbool van gebed.
De kleur paars verwijst naar de liturgische tijd
.


Biddag
voor gewas en arbeid 2018

De schikking
bestaat uit witte tulpen.
De tulp is het symbool voor het gebed.
De bloembladen staan
open naar de hemel.
We zien bloembolletjes
en kleine plantjes.
Zij zijn al aan het groeien
en symboliseren een nieuw begin.

En handen die vragen
om een zegen van God.
Alles wat in de wereld gebeurt,
al wat ons bezig houdt,
brengen we in gebed bij God.
We weten ons afhankelijk van God.


Biddag
voor gewas en arbeid 2017

Genesis 2:15

God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden,
om die te bewerken en erover te waken.

We zien de aarde met daar bovenop de bloembolletjes.
De bolletjes gaan langzaamaan groeien en bloeien.
Zij staan symbool voor een nieuw seizoen waarin gewassen tot groei en bloei komen.
Ook wij als gemeente staan aan het begin van een nieuw seizoen
en bidden om de zegen van God over ons werk en het gewas.
In het midden staan de tulpen. De tulp is het symbool van het gebed.
De klimop is het teken van Gods trouw.


Biddag
voor gewas en arbeid 2016

Sneeuwklokjes symboliseren hoop en witte tulpen staan voor gebed.


Biddag
voor gewas en arbeid 2015

Mattheus 6 vers 7 t/m 13 vertelt over het bidden.
Het gaat daarbij niet om de plichtplegingen,
maar om het oefenen van de richting waarin je gelooft en dus leeft.
De witte tulpen staat symbool voor het gebed.
Daar omheen staan bloemen waarmee een kompas wordt uitgebeeld.
De naald van het kompas wijst in de richting waarin we geloven en leven:
in het licht van Gods trouw.


Biddag
voor gewas en arbeid 2014

Een poort van klimop
als beeld van Gods trouw.
Die poort vertelt in deze 40dagentijd
hoe wij met elkaar op weg gaan,
op reis zijn in dit leven.

Aan het begin van die poort
een schikking van witte tulpen.
De tulp als symbool voor gebed.
Als uiting hoe een mens open gaat naar God
op wacht voor de poort,
of wij een nieuw seizoen tegemoet zullen gaan,
hoe we die poort onder zullen gaan.
Een nieuw seizoen van werken, wachten, verlangen.

Biddag
voor gewas en arbeid 2013

De schikking bestaat uit tulpen;
de tulp is het symbool voor het gebed.
De bloembladen staan open
naar de hemel.

In deze dienst bidden wij tot God
om een zegen
over ons werk en het gewas.

De bladeren
waarmee de schikking wordt omringd
staan symbool voor onze handen
die vragen om een zegen van God.
De rode kleur van de bloemen
symboliseert de liefde
van God voor ons.


Biddag
voor gewas en arbeid / Aswoensdag 2011

In het glas
zien we de as
als teken van vergankelijkheid.
De tulpenbladen
staan
-als de biddende mens-
open naar de hemel.
De jute lap
staat voor inkeer
en bezinning.
De bijbel en klimop
staan voor Gods trouw.
We hoeven het niet
alleen te doen.


Biddag voor gewas en arbeid 2010

In de vaas vinden we een zoutlaag. Onvergangkelijk verbond tussen God en mens. Daarop aarde met bjna onzichtbaar aardappel en uien poters. Zij moeten nog tot groei komen en wachten in de aarde.Ook zien we zaden en tarwe. Boven op bloembolletjes. Zij zijn al aan het groeien en symboliseren een nieuw begin.
Om de vaas heen tulpen .De bloem van het gebed. We bidden als gemeente om ontplooing,groei en wasdom in dit nieuwe jaar op alle gebied in onze samenleving.
 
Gij ,Tuinman
in ons leven
geloofd bent U
om de shoonheid
in uw schepping
Zaaier en maaier,
voedt ons
met de humus van Uw woord.
 
Gij, Tuinman
in ons leven
U geeft ons de aarde in handen
Ontferm u over ons
dat wij wortelen in Uw liefde,
groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden


Biddag
voor gewas en arbeid 2009

Witte tulpen symboliseren de biddende gemeente.

De gebeden, verbeeldt door de briefjes, worden opgezonden naar God.


Biddag voor gewas en arbeid 2008

Zegen het werk van onze handen,
het werk van onze handen zegen dat.

De witte tulpen symboliseren gebed,
de figuur heft zijn armen omhoog
om zegen van de hemel af te smeken.