Het Thomaskoor

Het koor bestaat uit ongeveer 40 trouwe leden, maar nieuwe leden zijn van harte welkom. Wie eens wil proberen of dit koor iets voor hem of haar zou kunnen zijn, kan gewoon op maandag om 19.30 uur in de Thomaskerk komen om een repetitie mee te maken.
Het koor werkt elk jaar een paar maal aan kerkdiensten mee, meestal op hoogtijdagen of in speciale diensten. Eén- of tweemaal per jaar is er een bijzonder concert.
Elk jaar, op de laatste vrijdag voor Kerst voert het koor de Ceremony of Christmas Carols uit,  20.00 uur in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

Het bestuur van het Thomaskoor bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                   deze functie is vacant
Vice voorzitter:           Gerrit Brul
Secretaris:                  Conny Verhage-Reehorst
Penningmeester:        Anke Krabbe-Bosma
Muziekbeheerder:      Piet Kakebeke
Bestuurslid:                Arie Bakker

Het Thomaskoor staat onder leiding van Mar van der Veer.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij secretaris Conny Verhage-Reehorst.
Telefoon: 0111- 65 20 95
E-mail: koor@thomaskerkzierikzee.nl