Laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedachtenisdienst

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2020

Gedachtenisdienst

Het wit in de schikking staat voor nieuw leven en opstanding,
voorgesteld door de witte doeken in het graf.
Het touw symboliseert dat leven en dood met elkaar zijn verbonden.

Namen in het licht
De namen klinken in de volgorde van de dag van overlijden:

Arendje Dirkje Kouwenberg-Stoutjesdijk
Co de Jonge-Hoogwerf
Arie Izaäk Fluijt
Bert Doolaard
Hendrik Pelgrim
Ina Rentier-Contact
Gerard van ’t Veer
Adriaantje Francina Plaating

Als jouw naam klinkt, zie ik even
hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2019

Gedachtenisdienst

De schikking is gemaakt op een dode stronk als verwijzing naar de dood,
de paarse doek en besjes symbool van het verdriet voor hen die gestorven zijn.
9 witte rozen symboliseren de 9 mensen uit onze gemeente die overleden zijn.
De witte schikking herinnert er aan dat zij zijn geborgen in het licht.

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Joke Faber-Couperus
Aleida Hondius
Jacob Buijze
Paulina Grietje Maatje van der Wekken-Fierens
Lena van der Wekken-Berrevoets
Janna Adriana ’t Hart-Isarin
Jacob Adriaan Fonteine
Teunis Thomassen
Joppa Lena de Jonge-Bouwman

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018
Gedachtenisdienst

In de schikking staan zeven witte rozen, “GEBORGEN IN HET LICHT”.
De zeven witte gedachtenis kaarsen zijn verbonden met het licht van de Paaskaars.

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Adriana Jacoba Kloet – Bil
Jan Maarten den Boer
Meeuwis Arie van Rotterdam
Cornelis Martin van den Houten
Cornelia Maria Magdalena Fluijt – Woudstra
Jan Boot
Janny Bij de Vaate – Eckhardt

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2017
Herdenking van de gestorvenen

De schikking is gemaakt bij Mattheus 25 over de dwaze en wijze meisjes,
het wachten op de Bruidegom, het verwachten van Christus.

Het licht, de Bruidegom in de vorm van een kaars, is hoog boven de schikking verheven.
Daaronder de witte bloemen, de gestorvenen die zijn opgegaan in het licht.
Onderin de schikking paarse bloemen, die net als het paarse kleed vertellen van rouw.

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Bert Koster
Jannetje Jasperse – Simonse
Janny van Iwaarden – Schoe
Mientje Sies – Flikweert
Co Sies
Adrie van der Welle
Tanny Timmerman – Kosters
Jake van der Werf
Adrie op ’t Hof
Joke den Boer – Kloet
Jacqueline Goudzwaard – Schiettekatte
Kirsten Ruyssenaars – Dekker
Nelly Muller – Scheerstra
Roel Kok
Ineke Erbrink – Herfst
Ria Steenis – v.d. Wekken

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2016

Herdenking van de gestorvene

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen.
De kapotte stukken geven het verdriet weer
vanwege de gebrokenheid van ons bestaan
en het moeten missen van hen die dierbaar waren.
In de spiegel zien we het licht dat niet dooft.
De verschillende bloemen in verschillende kleuren
geven de veelkleurigheid van mensen weer.

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

26 nov.2015Geertruida Smalheer85 jaar
22 dec. 2015Maria Barbara Berrevoets-Duine87 jaar
27 jan. 2016Martina Buijze- Houmes78 jaar
13 mrt. 2016Perry van Westen44 jaar
21 april 2016Arina Kolster81 jaar
14 juni 2016Krijn Cornelis van Rijn79 jaar
20 juni 2016Cornelis van Oosterom70 jaar
27 juni 2016Mark Willem Janse42 jaar
26 aug. 2016Neeltje Wilhelmina Kloet-Flohil94 jaar
03 sept. 2016Johanna Neeltje Izeboud-de Troije92 jaar

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2015

Herdenking van de gestorvenen

De schikking is gemaakt bij de lezing van Mattheüs 25 over de wijze en de dwaze meisjes,
het wachten op de bruidegom en verwachten van Christus.
Het licht, de Bruidegom in de vorm van de kaars, is hoog boven de schikking geplaatst.
Daaronder reiken de witte rozen omhoog verbeeldend degenen die we gedenken.
Naast de schikking staat een oliekruik, verwijzend naar de gelijkenis.
Onderin de schikking zitten paarse bloemen,
die net als het paarse kleed het verdriet weergeven van het gemis van onze dierbaren.

Als jouw naam klinkt,
zie ik even
hoe je liep en wat je zei;
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij…

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Hans Leijdekkers
Johan de Jonge
Jan Luijendijk
Jan van de Woestijne
Corrie de Wilde – Boot
Sjanie van der Veer – Buijs
Aafje van Rijn – Verboon


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2014

Herdenking van de gestorvenen

DE VOORSTE KRANS, DE KRING VAN HET GEMIS, VOOR HEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN.

IN DE GROTE KRANS DAARACHTER ZIJN WIJ VEILIG IN ZIJN HOEDE !

Wanneer we de gestorvenen gedenken,
laten we niet bedroefd zijn
als mensen die geen hoop hebben,
want niemand van ons leeft voor zichzelf,
niemand van ons sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
Hem behoren wij toe..

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Jan Francke
Henk Ringelberg
Huib Kurvink
Nellie Kosters – Schot
Nellie Joppe – Gunst
Anna Timmerman – van der Valk
Kees Verheijen
Gerard Janse


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2013

Herdenking van de gestorvenen

We zien een lijn met bloemen als een grens of oever in donkere tinten als teken van het gemis,
het verdriet om de gestorvenen.
Daartussen ook bloemen helder van kleur verbeeldend
de goede herinneringen en ervaringen.
Daarachter water met drijfkaarsjes, de overgang naar het licht op de andere oever, de bloemen in het wit.

Wanneer we de gestorvenen gedenken,
laten we niet bedroefd zijn
als mensen die geen hoop hebben,
want niemand van ons leeft voor zichzelf,
niemand van ons sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
Hem behoren wij toe..

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

Joke van Bekkum
Truus de Feijter – Vos
Lenie Leeuwe – Jonker
Corrie Pipping – Stormezand
Nel van den Doel – Geleijnse
Cornelis Post
Pieter Jan Boot


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2012

Herdenking van de gestorvenen

De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen en kaarsen.
De kleuren lopen van paars, rose naar wit.
Het vertelt van de levensreis in verschillende etappes.
De cirkel van het aardse leven,
dat overgaat in Gods licht.

Gedenk de mens
die sterft
in het licht
van de Levende.
Hij is in liefde
geborgen
Bij de Eeuwige

Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Kees van der Maas
Mieke Schuhmacher-Scheele
Cate Hoekman
Koos Moerland
Thonny Schilperoord-Krijger
Daniël Joppe
Kees Sonneveld
Katie van de Woestijne-van de Vate
Riet Kloet-Brons


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2011

Herdenking van de gestorvenen

De basis
van de schikking
is een kring die niet meer gesloten is
De cirkel
is niet meer rond want er wordt iemand gemist.
De kleuren
van de schikking gaan  van donker naar licht want we  zijn allen op weg naar het licht.
In de schikking
10 witte rozen
zij verwijzen
naar de mensen
die wij deze dag herdenken.

“In nevelen”

Mijn pen, te lang terzij gelegd,
terzij, gelijk ik zelf wou zijn,
had taal en teken mij ontzegd
en gaf, vol stolselen, geen begin.
Ik doopte hem in water in.
En in de schaal met water zonk
de droppel, het ultramarijn,
en heeft zich zwevende verdeeld.

En uit het nevelend blauw ontstond
een langzaam losgewonden beeld,
de eindelijke, de moeder mijn,
lieflijk van ogen en van mond.
Hoe zacht en ernstig zag mij aan
wier kind, wier blijdschap ik mocht zijn,
nieuw en van donkerte ontdaan.
— En wenkte nog en was vergaan.
( Ida Gerhardt)

Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Nel van der Welle – Heuseveldt
Cees Kloet
Dirk ’t Hart
Jasper Rentier
Jozina Dieleman – Pardoen
Hubrecht Pannekoek
Corrie Pannekoek – Sijrier
Olivier Bij de Vaate
Dani van den Ende – Timmerma


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2010

Herdenking van de gestorvenen

In het midden van de schikking
zien we het kruis,
waarbij we denken aan de gestorvenen,
maar ook aan het lijden
en de opstanding van Jezus.

De witte bloemen en de kaarsen
vertellen van het licht.
De witte rozen en klimop
zijn in verbinding met het kruis
als teken van de band met God.

Een band die blijft,
want Christus schrijft
de dagen van ons leven
tot Gods verhaal
in nieuwe taal,
zo liefderijk gegeven.

Een band die blijft,
want Christus deelt jouw levensdagen.

Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Charlotte Mens-van Donge
Rini van Beveren
Luberta Geschiere-Jansen
Floor Louws
Jan Janse
Tina Timmerman-den Haan
Rina Boot-van der Tak


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2009

Herdenking van de gestorvenen

Sterven is het uitdoven van een lamp
Niet de vernietiging van het licht. 

Verdriet is als gebroken riet
Terugvallen
In de schoot van de aarde
Nacht
Van verdriet en rouw 

Witte rozen als teken van geen rouw,geen jammerklacht

Geen pijn
Want wat er eerst was is voorbij.

Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Jaap Dorst
Tona Elizabeth Rotte – van Luijk
Neeltje van de Vate – Joppe
Hendrika Martens – Bijl
Elizabeth Leeuw- Kloet
Rachel van Beveren
Jitske Verburgh – Riemersma
Adriaantje Maria den Boer – Post


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2008

Herdenking van de gestorvenen


De schikking rust in fragmenten van een gebroken schaal.
Het leven samen met die ene mens wordt niet meer bijeen gehouden. Breeduit vertellen de wijnranken het verhaal over het zoete van dit leven, de druiven geven in wijn een rijke smaak. Maar deze wijnranken ogen doods en verdord, kunnen ze nog iets doorgeven? inkeer naar rouw, wit is de kleur van de opstanding, het geloof in het door God voltooide leven. Onderaan zien we een handvormig blad, dat verbeeldt hoe we ons bij het gedenken gedragen mogen weten door de Levende die ons doorgrondt en kent.

Tegen die achtergrond klonken de namen van:

Leen Berrevoets
Dick Sikkel
Dies Kouwenberg
Corry Klaasse,
Leen Vis
Nel Kleemans-Slager
Levina van der Schelde-de Graaf
Liesbeth Tuitman-van der Maas
Tjeerd van der Kooi
Tina van der Bijl-Kik
Henk Burgmeijer
Simon Verton
Cornelis Kloet
Ron de Jonge
Richard Kemink
Matty van Beveren-van den Hoek


Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2007

Herdenking van de gestorvenen

In de schikking rode rozen die de nabestaanden verbeelden.
Rood als kleur voor liefde en lijden, verdriet om de gestorvene.
De 11 witte rozen zijn de overledenen. Uit ons midden, maar nog wel verbonden. De twee bogen betekenen dragen en steunen. De klimop staat voor trouw. Gedragen door God en gesteund door de gemeente.

Het is te laat

Het is te laat
Een leven ging voorbij
De stilte toont de afstand tot mijn vragen
om uitkomst, om dit schrikbeeld te verjagen
Hoe ben je nog bij mij;
Is het te laat?

Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen van:

zr. Neeltje Boot-den Boer

br. Leen den Boer

br. Maarten Janse

zr. Gré Verwoest-Boekhoud

zr. Nel van der Heide-van der Maas

zr. Cocky Janse- van Noordwijk

br. Frans Timmerman

zr. Bep den Boer

br. Jaap den Boer

br. Rien Knape