Kerkrentmeesters

De kerk draait niet om geld, maar geld is nodig om alles draaiende te kunnen houden. De veelzijdige opdracht voor het college van kerkrentmeesters om een financieel verantwoord beleid en beheer te voeren, is gericht op een vitale toekomst als geloofsgemeenschap in Zierikzee.

Het beheer en onderhoud van de kerkgebouwen is gericht op een doelmatig gebruik. Veel taken rondom de gebouwen worden achter de schermen verricht, maar zijn van groot belang voor de kwaliteit van ons kerk-zijn.