Het Jeugdteam

De aandacht voor jonge gemeenteleden is gericht op hun mogelijkheden en opgebouwd als een weg naar zelfstandigheid. Een weg om steeds meer thuis te raken en actief betrokken te zijn binnen de kerk en het delen in geloof. Het Jeugdteam biedt de jeugdambtsdragers een goede mogelijkheid om andere gemeenteleden actief te betrekken bij de plannen rondom de jeugd in onze kerk. Ook fungeert dit team als verbindingspunt van de verschillende activiteiten zoals kinderdienst, catechese en club.

Het Jeugdteam bestaat uit de jeugdouderlingen, de predikant, vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de kinderdienst en enkele anderen die graag willen meedenken over en meewerken aan goed jeugdwerk.