Geschiedenis

Iets over de geschiedenis van de kerk

Jezus bad om eenheid onder zijn volgelingen. Zij hebben helaas vaak niet meegewerkt aan de verhoring van dat gebed. De kerkgeschiedenis is vol van scheuringen. De afsplitsingen kwamen nogal eens voort uit al te menselijke motieven, maar soms meende men oprecht dat men alleen door een nieuwe gemeente te beginnen, trouw kon blijven aan God.

Bij de Afscheiding in 1834 splitsten een groot aantal gemeentes in Nederland zich af van de Nederlands Hervormde Kerk. Belangrijk hierbij was voor hen het gevoel dat de overheid niet mocht uitmaken welke keuzes mensen in geloof mochten maken.
De afgescheiden gemeentes kozen een tijdlang voor de benaming ‘Christelijk Gereformeerd’. In Zierikzee had deze Christelijk Gereformeerde Kerk een gebouw in de Meelstraat. Later (1879) ontstond er in Zierikzee nog een Christelijk Gereformeerde Kerk, toen de orthodox hervormde evangelisatievereniging “Toevlucht” zich van de hervormde kerk afsplitste. Deze gemeente had een ruimte aan de Sint Domusstraat. Jhr. J.L. de Jonge stelde de grond ter beschikking waarop de wagenschuur stond die bij zijn patriciërswoning hoorde. Al voerde men dezelfde naam, de verhouding tussen ‘Meelstraat’ en ‘Sint Domusstraat’ was stroef.

Landelijk ontstond er rond 1886 opnieuw een scheuring: de Doleantie. De kerken die toen ontstonden, gingen in 1892 samen met kerken die uit de Afscheiding waren voortgekomen, en vormden toen de Gereformeerde Kerken in Nederland. In Zierikzee koos ‘de Meelstraat’ níet voor dit samengaan, maar ‘de Sint Domusstraat’ wel. De laatste werd zo een Gereformeerde Kerk.

Bij de Watersnoodramp van 1953 liepen kerk en bijgebouwen grote schade op. Met hulp van gelden die beschikbaar waren gesteld voor de wederopbouw werden kerk en kerkelijk centrum grondig gerenoveerd.
Het orgel kwam begin 1960 gereed en is gebouwd door de gebroeders Van Vulpen te Utrecht.

Halverwege de jaren negentig zijn kerkzaal en kerkelijk centrum opnieuw flink gerenoveerd, met hulp van veel vrijwilligers. Zo zijn zalen gecreëerd voor crèche en kinderdienst, is er een ontmoetingshal ontstaan en is er meer ruimte gekomen voor het liturgisch centrum.

Predikanten die de kerk dienden:

K.B. van Diemen1879 – 1882
J.A. Goedbloed1883 – 1889
M. Keulemans1889 -1895
G.W.H. Esseling1896 – 1904
H.W. Laman1904 – 1911
J. Sybesma1913 – 1917
G.J. Wielenga1918 – 1926
J.v. Lonkhuyzen1928 – 1939
G. Leene1940 – 1944
S. Greving1946 – 1951
Y.J. Tiemersma1951 – 1963
J.H. Nawijn1964 – 1968
H. Favier1969 – 1974
F. Spoelstra1974 – 1979
P. Blokland1979 – 1988
A. Jobsen1989 – 2001
J. van Voorst, M.E.G. de Zeeuw2002 – 2016
F.J.T. Schipper2017 – heden