40 dagentijd

1ste zondag 40dagentijd 2020
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld.
De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond.
Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien,
je leeft ook niet voor brood alleen.
Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn
om ook op onze weg voort te gaan.
Fier overeind staan zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het leven.


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
(‘Gedenk HEER uw barmhartigheid.’)

Binnen het raam dat vorige week is geïntroduceerd is een hyacint in knop te zien. Deze is omgeven door rietstengels die de stralen van de zon symboliseren.

“Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop-
die het stralende licht ondersteunt.
Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand
– Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van.
Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden.

In de stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop-
als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien.
We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.”


3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)

Johannes 4:5-26

Een vrouw -buitenstaander in Israëlische ogen- wordt door Jezus aangesproken.
Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze rabbi. Zijn woorden raken haar kern, haar diepe verlangen naar waarachtigheid.

De geurige jasmijn met een wolk bloemen lijkt het levengevende water te verhullen. Het een kan niet zonder het ander. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid te willen leven. En Jezus onthult zijn missie voor een ogenschijnlijke buitenstaander. Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloemen waaieren immers uit naar alle kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen.

In de schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komen immers alle kleuren samen! De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven, om in beweging te komen.

4de zondag 40dagentijd
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

Op deze zondag “Laetare” schijnt het licht van Pasen er al doorheen.
De naam Laetare betekent ‘Verheug u’ en is ontleend aan Jesaja 66.
Daar wordt juist tegen mensen die verdrietig zijn gezegd,
dat er toch veel is om blij mee te zijn.
In deze tijd nu de wereld zo ziek is, en het zo moeilijk is om het licht te zien,
een boodschap van hoop.

Voor de schikking zijn verschillende kleuren gebruikt. Daardoor is het een veelkleurige schikking geworden. De Thomaskerk en de Gasthuiskerk zijn veelkleurige gemeentes.
Grote verscheidenheid van mensen, maar wel verbonden met elkaar.


5de zondag 40dagentijd
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)

“Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven. In het centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun broer -we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de roze wolk van graszaden- is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de dood.”

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking.
Hoop hebben en houden op een betere toekomst.
Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over. In de stip plaatsen we een rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).


6de zondag 40dagentijd
Palmpasen

De doek verwijst naar de voetwassing.
Koningen en Profeten worden gezalfd als hun taak een aanvang neemt.
De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van Jezus voeten samen.
Op palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus opstanding.
De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons.
De groene takjes lijken op de palmtakken.


1ste zondag 40dagentijd 2019
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen.
Jezus ’liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
Het thema is dan ook: ‘Een nieuw begin’

Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. Het getal 8 in de schikking is zichtbaar door 8 glazen flessen.Deze flessen zijn bekleed met rietstengels. Het water er in geeft nieuw leven. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. De 8 flessen zijn geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen.

“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.”
In de kring verbonden door ranken van trouw
voor een nieuw begin.


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
(‘Gedenk HEER uw barmhartigheid.’)

De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen voor Jezus.
De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen plaatsen we bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest.
Hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.


3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)

De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman
met geduld wacht op de groei van de vijg.

De 8 flessen zijn twee aan twee geplaatst in een open ellips
zodat er de suggestie van een oog ontstaat.
De primulaplantjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.
De bloeiende wilgenkatjes zijn een teken van een nieuw begin.


4de zondag 40dagentijd
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

“Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven God,
stuur ons toch de wereld in
om liefde door te geven”

Acht flessen in een achthoek geplaatst. De vorm wordt versterkt door groene takken.
In de flessen bloesemtakken en Viburnum (sneeuwbal) en teer groen.


5de zondag 40dagentijd
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)

“Geef ons de wijsheid om in eenvoud te leven”

Met geweld beschermen
Dat wat rechtvaardig lijkt
Met geweld nemen
Wat geen recht doet
Bloed en wijn
Een nieuw begin

Lucas 20: 9-19: Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.

De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant
In de flesjes zien we zwaardvormig blad.
Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.


6de zondag 40dagentijd
Palmpasen

Jezus betreedt de stad vanuit het oosten.
Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische Vredevorst.
Hij komt vanaf de Olijfberg, de plaats waar vandaan God zou terug keren tot zijn volk.
Onder de klanken van psalm 118 en de palmtakken
komt Hij als de Grote Koning de stad binnen.


1ste zondag 40 dagentijd 2018
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

Aan de basis een paarse doek die verwijst naar de paarse kleur van de 40 dagentijd.
De boog als symbool van geborgenheid en zorg.
Onder de boog is de woestijn verbeeld.
De stenen als verwijzing naar de verzoekingen van de Here Jezus.


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
(‘Gedenk HEER uw barmhartigheid.’)


Matteus 17:2 De verheerlijking op de berg, de stralende verschijning van Jezus in het licht.


3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)

De schikking voor de derde zondag van de 40-dagentijd
is gemaakt naar aanleiding van Johannes 2.
Het geldkistje, het geld, de opgebroken weg, verbeelden het verval
van de tempel als handelsplaats.


4de zondag 40dagentijd
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

De schikking in de Nieuwe Kerk verbeeldt een weg.
Deze dag is er geen ‘gewone’ kerkdienst maar een ontmoeting met als thema: “Sorry”.
Dat je sorry moet kunnen zeggen, en de weg vrij maken voor een nieuwe begin. Hoe vinden we de weg naar het doel dat Jezus ons voorhoudt in de zaligsprekingen:
‘gelukkig zijn de vredestichters’?

Het is de vierde zondag van de veertig dagentijd,
dan is ook het licht al zichtbaar, gesymboliseerd door de kleur rose.


5de zondag 40dagentijd
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)

Johannes 12: 20-33

De graankorrel geeft zichzelf om nieuw leven tot stand te brengen.
Eigenlijk is het precies de verbeelding van de tekst.
Je ziet aarde en graankorrels en nieuw leven.
Onder de boog van Gods trouw.
De doek is paars, de kleur van de 40dagentijd.


6de zondag 40dagentijd
Palmpasen

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd
horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.


1ste zondag 40dagentijd 2017
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

Mattheus 4:1-11

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.
Gekozen is voor de boomstronk als symbool van de kracht.
Op deze eerste zondag horen we over verleiding en verzoeking.
Als symbool van verleiding zien we de mooie gele ranonkels. Zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn.

“Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
Door de glans en schittering
Die hem getoond worden
Sterker dan alle machten
Is de kracht van Gods liefde
Sta in die kracht”


2de zondag 40dagentijd
Zondag Reminiscere
(‘Gedenk HEER uw barmhartigheid.’)

In deze veertigdagentijd horen we
hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde.

Gekozen is voor de boomstronk
als symbool van de kracht.
Op de tweede zondag
van de veertigdagentijd
zijn er ontmoetingen op de berg.
Mozes ontvangt de tien leefregels.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op.
Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden.
In de schikking zien we de witte lelies als beeld daarvan.
De paarse hyacinten staan voor bezinning.
Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

“Sta in je kracht
Met regels ten leven
En
Hemels licht
Dat er zomaar
Soms even
Kan zijn
Herinnering
Die blijft
En vreugde geeft
Sta in die kracht


3de zondag 40dagentijd
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de boomstronk als symbool van de kracht. Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

“Sta in je kracht
Neem
Van het levende water
Dat geboden wordt
Levenskracht
Gegeven
Uit liefde
Die opricht
Om te staan in je kracht


4de zondag 40dagentijd
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer
die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent ogen om te kunnen zien !

“Sta in je kracht
Laat je aanraken
Door Jezus’ liefde
Die vooroordelen afbreekt.
Zie met de ogen
Van het hart,
Dat geeft kracht”


5de zondag 40dagentijd
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechìèl over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes verteld over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen, die tussen de dorre takken gestoken zijn, vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en droog lijkt.
Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.

“Sta in je kracht
Zie
Hoe wat dor is
Tot leven komt
Wat dood lijkt
Sta op
Gods
Levensgeest
Blaast kracht in


6de zondag 40dagentijd
Palmpasen

Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking liggen doeken in verschillende rode- en bruine tinten.
Deze verwijzen naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen
die staan te juichen langs de kant van de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte kracht weer
en de rode viooltjes vertellen over nederigheid.

“Sta in de kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
Binnen
Niet hoog te paard
Maar op een ezel
Nederig
Barmhartig
Liefdevol
Dat zijn de Koninklijke
Krachten
God’s kracht”


1ste zondag 40dagentijd 2016
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

Lucas 4 : 1-13

De verzoeking in de woestijn.

In de schikking zien we prikkeldraad dat verschillende kanten uitgaat,
met bovenin een bloembol
die een opening heeft gevonden
om tot bloei te komen.

Het verbeeldt eenzaamheid, ontreddering en beproeving.

Er zijn periodes in je leven
waar allerlei lijnen,
wegen door elkaar lopen.
Je moet keuzes maken,
maar welke zijn de goede?

De bloembol staat voor hoop.
Als je volhoudt
en het vertrouwen hebt
kom je er uit!


2de zondag 40dagentijd 2016
Zondag Reminiscere
(‘Gedenk HEER uw barmhartigheid.’)

Gecombineerde schikking met de doop van
Patrick Timmers -21 februari 2016-

Lucas 9: 28 – 36

Op Zondag Reminiscere, de tweede in de Veertigdagentijd, lezen we hoe Jezus op een berg, even hoger dan het dagelijkse laagland, aan het bidden is. God beantwoordt zijn gebed met een ontmoeting. In gedeeld licht spreken Mozes en Elia met hem over zijn exodus, zijn uittocht op weg naar het leven.

Mozes en Elia, ‘de wet en de profeten’, mensen die staan voor de boodschap van de Bijbel. Zij bemoedigen Jezus, laten weten dat hij zich begrepen mag voelen.

In de schikking verbeeldt de stronk een bankje. Waar anderen even naast je komen zitten. Om van hart tot hart te spreken.
Zo komen Mozes en Elia bij Jezus, weergegeven door de bloesem als geschenk uit Gods hand in antwoord op het gebed van Jezus.
De klimop omgeeft de ontmoeting, zoals Gods trouw ons leven omgeeft.
Zo wijst deze schikking ook naar de Doop van Patrick: Gods jawoord en trouw is er rondom zijn bestaan.


Als je niet meer weet wat je moest onthouden,
onthoud dan maar dat vlakbij iemand je vraagt:
“Kom eens naast me zitten…
Reis een stukje met me mee,
probeer je in mijn leven te verplaatsen.”


3de zondag 40 dagentijd 2016
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’


Lucas 13: 1-9

Mensen kunnen de fout in gaan,
telkens weer,
maar God is genadig en geduldig.

Dit wordt verbeeld in de schikking:
een vijgentak die
-nog- geen vrucht draagt.
De tak is geplaatst
in vruchtbare aarde
en het vergt geduld
voordat deze tak
vrucht gaat dragen.

Een vijgenboom
moet vrucht dragen,
anders komt hij niet
tot zijn bestemming.
De mens
moet zijn talenten benutten
en groeien
om tot zijn bestemming te kom


4de zondag 40dagentijd 2016
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

De pelgrimstocht voor de weg naar God, naar het heiligdom midden in ons hart.
Uiterlijke wegen die een innerlijke weg symboliseren.
Door ons open te stellen voor de innerlijke leiding van het goddelijke
opent zich voor onze ogen een ander pad. De roos laat ons zien,
Licht dat komen gaat.


5de zondag 40dagentijd 2016
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)


1ste zondag 40dagentijd 2015
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

Marcus 1 : 12 t/m 15
thema: verzorgen

“Aandacht van mensen om je heen die je steunen,
b.v. door een kaartje of een telefoontje” (dragende takken)

“De handen dragen en verzorgen ons” (vingerplant)

“Het ene blad draagt Calla’s als luisterend oor”.

“Het andere blad de bloem van de Aloë Vera”.
(deze plant wordt gebruikt voor het maken van verzorgende middelen!)


2de zondag 40dagentijd 2015
Zondag Reminiscere
(‘Gedenk (houd oog voor) uw barmhartigheid.’)

Gecombineerde schikking met de doop van
Noud van der Paal -1 maart 2015-


Marcus 9: 2 -10
de verheerlijking op de berg

De hoge schikking verwijst naar de berg.
Drie witte rozen verbeelden Mozes, Elia en Jezus.
De amaryllis verwijst naar het licht op de berg,
De discipelen wilden het heerlijke moment,
waarop alles goed is, vasthouden.

De dopeling wordt gesymboliseerd
door de tere bloem van de orchidee;
als je de bloem vasthoudt wordt ze beschadigd.
Ouders kunnen een kind niet vasthouden,
wel op handen dragen.
De vingerplant symboliseert de handen.
-Noud wordt op handen gedragen
door God en zijn ouders.


3de zondag 40dagentijd 2015
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)

“Ruimte maken”

Ieder mens
moet in zijn leven weleens ruimte maken, schoon schip maken.
Ruimte maken om God te ontmoeten,
ruimte maken voor nieuwe dingen.
De bezem ligt er
om oude dingen weg te vegen,
om plaats te maken
voor nieuwe dingen
uit Gods hand.
Nieuwe bloemen boven de oude.


4de zondag 40dagentijd 2015
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

Schikking gemaakt naar het Bijbelgedeelte van Johannes 6 : 4 – 15

Het gaat over delen en ontvangen, ook in ons eigen leven.
De kleur roze in de schikking betekent dat er al iets van het licht van Pasen doorbreekt.
De zeven bloemen verbeelden de vijf broden en twee vissen, er is genoeg om te delen.
De gebogen vingerblad ‘handen’ verwijzen naar het ontvangen.
Kunnen wij dat in ons leven?


5de zondag 40dagentijd 2015
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)

Loslaten.

Loslaten gaat niet vanzelf.
De tak in de grote vaas
naar de kleine
verbeeldt het loslaten,
maar toch
onlosmakelijk verbonden.
In de hoogte
de tak van de wederkerigheid.


1ste zondag 40dagentijd 2014
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

psalm 91.

Als symbool bij de weg naar Pasen zie je de poort,
de doorgaande lijn,
een overgang en zoeken naar stilte,
het thema van deze veertigdagentijd.

In de witte bloemen wordt Jezus uitgebeeld,
symbool van stilte, rust en zuiverheid.

Het handvormige blad onderaan de schikking
staat voor het gedragen weten door God
in een moeilijke periode.


2de zondag 40dagentijd 2014
Zondag Reminiscere
(‘Gedenk (houd oog voor) uw barmhartigheid.’) Psalm 25:6

Mattheüs 17: 1-9.

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren...

Uit onze schriftlezing van vandaag
nam Jezus de 3 dicipelen mee de berg op.
De witte protea verbeeld Jezus
De 3 witte tulpen zijn de dicipelen
die met niemand mogen praten
over wat ze hebben gezien.


3de zondag 40dagentijd 2014
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)De schikking is gebaseerd op de tekst uit
Lucas 13: 1-9

‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen…’

De wijngaardenier hakt de vijgenboom niet om,
ook al draagt de boom al drie jaar geen vrucht.
Zo heeft ook God geduld met ons mensen,
we mogen elke dag beginnen
met goede dingen doen.


4de zondag 40dagentijd 2014
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

Johannes 9 : vs 1 – 13
…genezing van een blinde…


De poort symboliseert de weg naar Pasen.
Het licht van pasen
breekt door op deze 4e zondag
van de veertigdagentijd.

Het paars verandert in roze.

De schikking verbeeldt
de genezing van de blinde man.
De bollen staan voor de blinde ogen.
Ze hebben licht nodig om tot bloei te komen.
Gods licht, (de kaars)
opent de ogen, (de roze bloemen)
en laat ons op een andere manier kijken.


5de zondag 40dagentijd 2014
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)

Rode roos en hart
symboliseren de liefde
God is sterker dan de dood
Liefde overwint alles.

De witte bloemen
verwijzen naar de opstanding van Lazarus.


1ste zondag 40dagentijd 2013
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

1 Samuel 16 : 1- 13 en Lucas 4 : 1- 13.

Het gaat niet om wat de mens ziet,
de mens kijkt naar het uiterlijk.
Maar de Heer kijkt naar het hart
en het verborgene.

Jezus krijgt allerlei macht aangeboden,
maar hij laat zich er niet door verleiden.
Waar spiegelen wij ons aan?
Aan rijkdom en macht? (zilveren piramide)
of kiezen we voor hoop en vertrouwen.
(sneeuwklokje en hedra).


2de zondag 40dagentijd 2013
Zondag Reminiscere
(‘Gedenk (houd oog voor) uw barmhartigheid.’) Psalm 25:6

1 Samuel 24
Wij zijn bij onze schikking uitgegaan
van de tekst in 1 Samuel 24.
David spaart het leven van Saul
en neemt een stuk van zijn mantel mee
als bewijs dat David
hem ook had kunnen doden.

Met deze schikking willen wij uitdrukken
dat je naar elkaar toe kunt komen
door de liefde van God,
in plaats van kwaad met kwaad
te vergelden.

Het hart, omwikkelt met klimop
symboliseert de liefde.
De klimoptak
die dwars door het hart is gestoken,
symboliseert niet alleen Gods trouw
maar ook het naar elkaar toekomen;
elkaar de hand toesteken.
Naast het hart is de spelonk opgesteld:
in het verborgene gaat het om
waar je oog voor houdt;
hier hebben we een verbinding gelegd
met de doopschikking.


3de zondag 40dagentijd 2013
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)

2 Samuël 12: 16-25 en Mattheüs 26: 34-36

Onder de schikking een paarse doek
als verwijzing naar het lijden.

Doornstruiken:
symbool van alles wat er niet goed gaat
in ons leven en in de wereld.

Papaverbol ook wel slaapbol genaamd
verwijst naar de slapende leerlingen.

De avondmaalsbeker staat symbool
voor de beker waarvan Jezus bad:
“Laat deze beker aan mij voorbijgaan.”

De witte roos in de beker
verteld van de hoop
die er juist voor ons is,
omdat Jezus de beker niet voorbij liet gaan.


4de zondag 40dagentijd 2013
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

2 Samuël 14: 1-24 en Lucas 15: 11-32
…de genade, de ruimte die wij krijgen om te leven
en zo onderdak te vinden in Gods liefde…


In de schikking zien we een poort
met daarin een roos.
De witte roos
verbeeldt de Vader
die in de altijd openstaande poort
op ons wacht,
om ons onderdak te geven.

De 2 takken
staan in een open houding,
als teken
van ontvangen en vergeven.


5de zondag 40dagentijd 2013
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)
Doop Mathilde van der Veer

2 Samuël 15: 1 -12 en 1 Petrus 2: 3 – 9

De schikking bestaat uit een stuk boomschors
met daaronder een paarse en witte doek,
verwijzend naar de doopviering
in deze Veertigdagentijd.
Veel lijnen uit deze dienst komen samen
in het dooplied “Voor zoveel ogen”

Jij leeft vandaag voor zoveel ogen;
je wordt gedoopt, je bent gezien.
Men heeft zich over jou gebogen,
om de gelijkenis misschien,
om wat een ander van jou vindt?
Wie zal jou recht doen, mijn kind?

Zuiderwindlelies, wit bloemetjes
met een zwarte stip in het midden
verbeelden de vele ogen.
Een mens wordt op zoveel manieren bezien.
Die ogen herken je ook in een witte uienbol
(ook veel bloemetjes) en, uit de kerktuin, de skimmia.
Sommige ogen richten zich naar de witte roos, God,
andere weer naar allerlei andere kanten
of naar de witte gerbera (dopeling Mathilde).

Ertussen zitten 3 gele bollen als beeld van het bedrog
en manieren van kijken
waarbij mensen slechts gebruikt worden.
De 2 gekleurde rozen staan voor de ouders,
Jan Peter en Natalia,
en de 2 gekleurde gerbera’s
voor de zusjes Louise en Elvire.
Zij helpen Mathilde om te ontdekken
waar je je oog op mag richten
en hoe je mag leven in het besef
dat je liefdevol gezien bent bij God.
Richt bij wat je doet je oog op Jezus,
die bouwde aan Gods wereld,
waar mensen recht wordt gedaan.


1ste zondag 40dagentijd 2012
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

psalm 90: 15

Als hij Mij aanroept,
geef Ik antwoord,
Ik sta hem bij in zijn nood,
Ik maak hem vrij.


2de zondag 40 dagentijd 2012
Zondag Reminiscere
(‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER, , aan uw liefde door de eeuwen heen’)Psalm 25:6

Ezechiël 3:22-27 en Marcus 9:2-10

Deze twee bijbelgedeeltes hebben twee sterke overeenkomsten: De stralende verschijning van God en het niet mogen spreken tot God. Het zegt:

De tijd moet er rijp voor zijn en
Vaak wachten wij op het goede moment.

In het Grieks zijn er twee woorden voor tijd:
Chronos, de tijd die gemeten wordt met klok of kalender de ‘gewone tijd’, en
Kairos, de tijd bedoeld waarop iets beslissends gebeurt, de tijd waarop iets wezenlijks verandert zoals de dood en de opstandig.

De klok verbeeld de tijd gewone tijd
en de bloemen die vastgebonden zijn
verbeelden de drie discipelen
die niet mogen spreken en
moeten wachten op de juiste tijd.


3de zondag 40dagentijd 2012
Zondag Oculi (‘Ik houd mijn ogen gericht op de HEER’)

“Jezus in de tempel”
Johannes 2: 13-22

De stenen
staan voor het lot van Jeruzalem.

Bij de tempel
stuurt Jezus de handelaren en geldwisselaars weg.

De gekantelde vaas verwijst
naar de verwoesting van Jeruzalem

De drie witte bloemen
symboliseren
de uitspraak van Jezus;
In drie dagen
zal ik de tempel weer opbouwen.

Het touw
verwijst naar de zweep
die Jezus gebruikte
om de handelaars te verjagen.


4de zondag 40dagentijd 2012
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

Ezechiël 17: 22-24.

Uit de top van een hoge ceder
zal God tussen de bovenste takken
een teer twijgje wegplukken
en dat zal Hij planten
op een hoge en verheven berg.
Op de hoogste berg van Israël
zal Hij het planten
en het zal takken dragen
en vruchten voortbrengen
en een prachtige ceder worden.

De boom staat symbool
voor de hoge boom
die God heeft geveld,
nu het verbond met God
niet werd nageleefd.
De boom als symbool
voor dat wat niet goed is:
macht, intriges.
Maar God zal een kleine boom
doen groeien.
Het twijgje wordt verbeeld
door een klimoptakje;
symbool van Gods trouw
aan de mensen.

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd
breekt het licht waar we naar uit zien,
het licht van Pasen, door en wordt paars roze.
Dit wordt zichtbaar in de roze bloem.


5de zondag 40dagentijd 2012
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)

“Jezus over zijn dood “
Johannes 12 : 20 – 33

De weg van God
gaat door alles heen,
de graankorrel moet eerst sterven,
maar uiteindelijk zal hij vrucht dragen !


1ste zondag 40dagentijd 2011
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

Matteüs 4: 1-11

De schikking bestaat
uit een weg met stenen,
dit verbeeldt onze levensweg. Daarop ligt prikkeldraad:
periodes van beproeving,
bezinning en worsteling.

Door het prikkeldraad heen
groeien bollen
als teken van hoop
door volhouden
en doorzetten.


2de zondag 40dagentijd 2011
Zondag Reminiscere
(‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER’)Psalm 25:6

“Een stem uit de hemel”
Mattheüs 17:1-9


De oester met de parel
verwijst naar de ontmoeting
op de berg van Jezus, Mozes en Elia.

Een bijzondere waardevolle ervaring,
die ze meenemen als ze de berg afdalen
naar het leven van alle dag.


3de zondag 40dagentijd 2011
Zondag Oculi (‘Ik zie’)

“Een ontmoeting bij de bron”
Johannes 4: 5 –26

Het leven van de Samaritaanse vrouw
wordt gesymboliseerd door de stenen;
Jezus doorbreekt alle conventies
en hindernissen zodat er een weg is
naar het levende water.

De misverstanden en de vooroordelen
worden uit de weg geruimd
en dat wordt gesymboliseerd
door de witte lelie.

Bij een bron gaat het heel diep.
Mensen hebben zoveel lagen.
Wie verstaat ons diepste vragen?
Hij die ons ten leven riep.
Jezus spreekt de onmacht tegen,
hij brengt ons op nieuwe wegen


4de zondag 40dagentijd 2011
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

Dit beeld straalt afhankelijkheid
en gebondenheid uit.
Het is uit één stuk hout gesneden,
dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De kaars staat voor het licht van Pasen,
de klimop voor de trouw,
zij klimt altijd naar het licht !


5de zondag 40dagentijd 2011
Zondag Judica (‘Doe mij recht’)

“Lazarus”
Johannes 11 en Romeinen 8:8-11

De stenen verwijzen naar het graf van Lazarus.
De bloembol lijkt dood aan de buitenkant maar binnenin is nieuw leven.
En zo verwijst de bol naar de grens van leven en dood.


1ste zondag 40dagentijd 2010
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

“Sta op voor bevrijding”
Exodus 3: 1-18

De roeping van Mozes bij de brandende braamstruik.
Het vuur wordt verbeeld door de rode takken als beeld voor de aanwezigheid van Gods geest.
De staf als belofte dat God erbij zal zijn op de weg waarop je geroepen wordt.

Maar de grond waarop je staat is heilig, je schoenen moeten uit. Misschien ook als verbeelding van de aarzeling om mee te gaan, je moet je schoenen er weer voor aan durven doen.


2de zondag 40dagentijd 2010
Zondag Reminiscere (‘gedenk uw barmhartigheid’

“Sta op voor je naaste”
Exodus 4:24-31


Mozes gaat op weg naar Egypte.
De weg wordt gesymboliseerd door stenen en zand.
De staf staat voor het herderschap van Mozes.
Het hart verwijst naar het 40 dagenlied;

Wie zijn hart niet durft verliezen,
Gaat zijn hartsgeheim voorbij


3de zondag 40dagentijd 2010
Zondag Oculi (‘Ik zie’)

“Sta op voor vrede”
Exodus 6:2-9 en 7:1-7

De stenen en de distels verbeelden het zware werk en de onderdrukking van het volk Israel. Naast de staf van Mozes zien we ook de staf van Aaron, die zijn broer gaat helpen. Boven de stenen een blad, als Gods hand uigestrekt over Egypte.


4de zondag 40dagentijd 2010
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

Sta op voor een betere toekomst”
Exodus 7:20-21

In deze schikking zien we net als vorige week het onderdrukte volk Israel in Egypte in de stenen en distels.

Daarboven Gods hand in de vorm van het blad.
De doeken verbeelden de Nijl,
met daarboven de staf van Aaron
die het water doet veranderen in bloed.


5de zondag 40dagentijd 2010
Zondag Judica

“Sta op voor een beter klimaat”
Exodus 9:22-35


1ste zondag 40dagentijd 2009
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

“Kom tot inkeer”
Marcus 1: 12-15

Een witte roos vertelt over Jezus die in onschuld zijn taak aanvaardt. In de woestijn wordt de harde kant van het leven zichtbaar, de stenen spreken ervan.

Wie zijn weg wil gaan in gehoorzaamheid aan God, zal moeten kiezen. Kiezen voor het leven, voor God en tegen de dood en het kwade. Een levenstijd van keuzes. 

In de woestijn van dit leven lijken mensen helemaal teruggeworpen op zichzelf, een bestaan tussen de wilde dieren. Een boog met klimop herinnert ons eraan dat we ook dan omgeven zijn door Gods trouw en hoe zijn engelen ons dienen, als eens Jezus


2de zondag 40dagentijd 2009
Zondag Reminiscere (‘gedenk uw barmhartigheid’)

“Sta naast mensen”
Marcus 9:2-10


Op de hoge berg staan drie zonnebloemen.
Deze verbeelden Jezus, Mozes en Elia.
De witte roos is Jezus die weer terug moet,
want midden onder ons zal hij wonen
en ons laten zien wie God is.


3de zondag 40dagentijd 2009
Zondag Oculi (‘Ik zie’)

“Doe wat je gelooft”
Johannes 2: 13-22

De schikking symboliseerd der ruimte waar Jezus de tempel binnenkomt,
de tempel als plaats van ontmoeting.
De bijbel wordt aan het oog onttrokken door allerlei spullen.
Deze verwijzen naar de handelaren in de tempel.
Jezus maakt ruimte zodat we weer voor God kunnen staan.
De twee zonnebloemen staan voor de ogen van God
die ons in het licht zet.


4de zondag 40dagentijd 2009
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

“Begin met delen”
Johannes 6 : 4-15 (delen van brood en vis)

De twee bladeren zijn van de vingerplant en verwijzen naar handen
waaruit- en waarmee we mogen delen.
De klimop is het symbool van trouw en vertrouwen. We mogen er op vertrouwen dat we uit Gods handen voldoende ontvangen, zelfs veel meer dan we nodig hebben en zeker genoeg om te delen
Op de vierde zondag van de veertigdagentijd breekt het licht waar we naar uit zien het licht van Pasen door en wordt paars roze .U ziet dat door het stukje van de roze lap zijde.

Hongerig en zonder eten?
Zo laat Jezus hen niet gaan!
Delend van de vis en broden
heeft hij mensen hoop geboden.
Opdat alle mensen weten:
God zorgt voor ons voortbestaan.


5de zondag 40dagentijd 2009
Zondag Judica

“Op hoop van zegen”
Johannes 12: 20-33

Het houten kruis met hiervoor één witte roos
is een sterk beeld.
Maar wat is het geheim van deze sterkte?
Dit wordt duidelijk door de glazen pot met aarde
waarin ontkieming zichtbaar is.
Dit verwijst naar het verhaal waar Jezus zijn weg vergelijkt met de cyclus van de graankorrel die sterft,
en aan de aarde toevertrouwd, vrucht draagt.

“Wie het leven winnen wil
Moet het aardediep verliezen.”


1ste zondag 40dagentijd 2008
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

naar Ps 91 : 15

Bescherming, hoop en vertrouwen staan centraal in deze schikking.
Hij “God” draagt en beschermd ons,
Hij is ons trouw,
Hij komt ons tegemoet.
En zo mogen wij hoop en vertrouwen hebben in de toekomst.

De vleugels van gaas en mos staan voor bescherming.
De sneeuwklokjes staan voor hoop.
Hedera voor vertrouwen.


2de zondag 40dagentijd 2008
Zondag Reminiscere (‘gedenk uw barmhartigheid’)

naar psalm 25
Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor.

Hij leert hun zijn paden te gaan.

Een weg van zand en stenen en twee bladeren als open handen in gebed naar de hemel.


3de zondag 40dagentijd 2008
Zondag Oculi (‘Ik zie’)

naar Psalm 25:15

De ogen hou ik opwaarts
om op God te letten
Of Hij ons Zijn weg wil wijzen
De bloemen symboliseren de ogen gericht op God naar de naam van deze zondag; ogenzondag. De kleine bloemen verbeelden de ogen van kinderen. Ook die kunnen kijken naar God om de weg te weten.


4de zondag 40dagentijd 2008
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

“Verheugt u met Jeruzalem”
naar Psalm 66 : 10

De schikking drukt het dubbele gevoel uit. Aan de ene kant de vreugde en perspectief in de kleur roze. Durven wij dit al toe te laten, te genieten van een vergezicht dat het met ons, de wereld toch nog goed komt? Want aan de andere kant zijn er de brokstukken (steen) dreiging en oordelen. Vernielt dat het visioen of durven wij hoop te houden? Er blijft de belofte van bloei, zoals zichtbaar in de bloemen.


5de zondag 40dagentijd 2008
Zondag Judica

“Doe mij recht”
naar Psalm 43:1

Het gevoel van gebed om recht,
om bevrijding van alles wat je beknelt
is weergegeven door een mens
met de armen omhoog naar de hemel.
Het gras om de middel
staat symbool voor de verstikking
waar je gevangen in kunt zitten.

“Doe mij recht”

Want vele mensen voelen vaak onrecht
door wat hen overkomt.


“Zoek de balans”

1ste zondag 40dagentijd 2007
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

Lucas 4 vers 1- 13

Jezus gaat de woestijn in gedurende 40 dagen. De woestijn waar de mens op de proef gesteld wordt, op zichzelf teruggeworpen.

Jezus krijgt van de duivel vragen voorgeschoteld die hem uit balans moeten brengen. De vraag van de duivel om een wonder ziet u verbeeld op de balans:

Stenen en brood. Voor de balans liggen in de aarde uitkomende paarse bloembollen als tekenen van hoop in de woestijn.


2de zondag 40dagentijd 2007
Zondag Reminiscere (‘gedenk uw barmhartigheid’)

Lucas 9: 28 – 36

De balans is er zichtbaar uit. Wij leven in het laagland waar momenteel ‘zelden visioenen doorbreken of woorden van de Heer klinken’ (1 Sam.3:1). Vandaag horen we vertellen hoe Jezus de berg opgaat om te bidden. Petrus, Johannes en Jakobus zijn daar getuige van een verandering in zijn aanwezigheid. Hij baadt in het licht van bezieling en liefde. Mozes en Elia, lichtende voorbeelden vol kracht en zwakte, vertellen hem over de weg die hij gaat. Opnieuw is een uittocht aanstaande.

Nu vallen in de schikking geelgekleurde lichtstralen omlaag. Straks gaat Jezus terug naar ons laagland, om vanuit het licht verandering te brengen. Verandering in onze duistere onbalans.


3de zondag 40dagentijd 2007
Zondag Oculi (‘Ik zie’)

Zou er in dorre takken nog leven zijn? Als we bewust kiezen, ontdekken we dat er nieuw leven kan opbloeien, als we net als de vijgenboom een kans krijgen om tot bloei te komen.

Op de rechterkant van de balans bloeit een bloesemtak. Het groene mos en gras laten zien dat er hoop gloort, als we de juiste balans weten te vinden.

Veertig dagen,
tijd voor omkeer
Het verkeerde doen,
heeft gevolgen
De schepping
kreunt.
Kiezen voor
de bewoonbare
aarde,
waar ieder
leven mag!
Dan zal de vijgenboom
vruchten dragen!


4de zondag 40dagentijd 2007
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

Lucas 15 vers 11-32
Gelijkenis van de verloren zoon

Op de balans zien we een bol met rode takken die verbeeldt de vader die zijn armen uitstrekt naar alle kanten. Hij is blij met iedereen die aan tafel komt, net als God blij is met mensen die de balans opmaken en berooid weer thuis durven komen.

De kleur rose is gebruikt als teken dat het paars langzaam verandert door het komende licht van Pasen

Open armen.
Onvoorstelbare liefde tussen
God en mens.
Tijd om te vieren,
Om te delen
Wat verloren was, is er weer


5de zondag 40dagentijd 2007
Zondag Judica (‘doe mij recht!’)

Veertig dagen,
tijd van inkeer.
Eerlijke producten gekocht.
Hoop voor de toekomst,
voor mensen in het zuiden.
Moed om door te gaan,
om te bewerken,
te bewaren.
Gods plan,
met heel de bewoonde wereld.
De steen
wordt hoeksteen,
die de balans herstelt.

Een stom steentje?
Deze hoeksteen ziet u links op de balans liggen. Rechts op de balans liggen eerlijk geproduceerde producten zoals koffie en thee.
In hoeverre kunnen wij zeggen tegen de wijngaardenier dat we in ons koopgedrag kiezen voor eerlijke handel? Maken we elke week de balans op? Is onze balans in evenwicht?


Palmzondag 2007

“De intocht in Jeruzalem”

Veertig dagen
tijd van inkeer
Jezus
die Ene Mens,
op een ezel
op weg naar Jeruzalem.
Palmtakken zwaaien.
Jeruzalem,
Pelgrimstad.
Stad van vrede.
Licht der wereld.
De hele wereld
is Hem achterna
gelopen
Hosanna!

De balans is er nog steeds uit. De Buxustakken in de (wereld) bol verwijzen naar de Olijftakken waarmee de discipelen hun HEER binnenriepen. En als de discipelen zouden moeten zwijgen, zullen de stenen het overnemen.


1ste zondag 40dagentijd 2006
Zondag Invocabit (‘roept hij mij aan’)

“Wat zie je, Jeremia”
naar Jeremia 1:4-19

Jeremia is de boodschapper. Hij moet afbreken en opbouwen. Alles wat niet God is moet met wortel en tak worden uitgerukt. Daarmee worden afgoden en denkbeelden van het heidendom bedoeld, die mensen tot slaaf maken. Pas als dat is gebeurd kan er gebouwd, geplant worden. Als het Woord van God geplant wordt draagt het vrucht.
De amandeltakken zijn het teken dat God Jeremia niet los laat.


2de zondag 40dagentijd 2006
Zondag Reminiscere (‘gedenk uw barmhartigheid’)

“Een Pottenbakker “
naar Jeremia 18:1-12

Jeremia wordt gevraagd naar het huis van de pottenbakker te gaan. Hij ziet daar hoe de pottenbakker werkt: als de vorm mislukt maakt hij van de klei weer een klomp en gaat opnieuw beginnen. Het is een beeld voor hoe God met zijn volk omgaat. Een nieuw begin, net zolang tot het goed is, zoals het bedoeld is.


3de zondag 40dagentijd 2006
Zondag Oculi (‘Ik zie’)

“Een puinhoop”
naar Jeremia 26:1-19

Jeremia moet profeteren: als je niet luistert, als je mijn wet niet naleeft; je naaste niet tot zijn recht laat komen en het niet opneemt voor de zwakken, onschuldig bloed vergiet en aan afgoderij doet, dan zullen stad en tempel vernietigd worden.

Wat je zegt moet je ook doen. Wat God belooft, doet Hij, alleen: de mensen zéggen de woorden van God maar doen ze niet.

De twee leistenen
en de Tiengeboden plant symboliseren die Wet.


4de zondag 40dagentijd 2006
Zondag Laetare (‘wees dan blij’)

“Huizen en Tuinen”
naar Jeremia 29: 1-14

Ook al worden de ballingen opgeroepen zich in te zetten voor de stad, ze zullen niet blijven. God zal naar ze om blijven zien en ze laten terugkeren naar Jeruzalem. ‘Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’.

De stad is weer in opbouw.
Bloemen, groente en fruit in de tuinen getuigen hiervan.


5de zondag 40dagentijd 2006
Zondag Judica (‘doe mij recht!’)

“Een akker”
naar Jeremia 32:1-16; 26-29; 42-44

Het contract voor de kruiken is een teken van de belofte van God dat het volk zal terugkeren: eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht. In het vervolg blijkt opnieuw dat God het onheil brengt over het volk maar ook het goede zal brengen, wat Hij heeft beloofd.

Op de akker in het midden is gezaaid en de opengeslagen bijbel is Gods woord dat trouw blijft.


Palmzondag 2006

“Donkere wolken
boven de stad”

naar Jeremia 4: 19-5:1

Jeruzalem valt. Er is pijn, er zijn rampen. Toch is er een sprankje hoop in deze woestenij: vernietigen zal ik niet. Jeremia 5 vers 1 benadrukt de hoop, het verlangen van God dat alles zich toch ten goede zal keren: ‘Zwerf door de straten van Jeruzalem, vraag na, kijk om je heen,
zoek op de pleinen of er iemand is
die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft, dan zal ik Jeruzalem vergeven’.

De tulpen die vanuit de schors omhoog komen staan voor de hoop. Als alles donker is, is er toch een lichtpuntje.