Kerkdienst zonder kerkgangers

KERKDIENST zonder kerkgangers in de Thomaskerk

Voorlopig ook geen zangers in de kerk

Vanuit de landelijke kerk is het dringende advies gekomen om af te zien van alle zang in de kerk. Ook de inzet van zanggroepjes wordt sterk afgeraden. Aanleiding vormen onder meer de besmettingen opgelopen door leden van een kerkelijke zanggroep in Biddinghuizen, de strengere lockdown en de verspreiding van de Britse, meer besmettelijke, variant van het coronavirus. Als kerkenraad van de Thomaskerk hebben we onze eigen verantwoordelijkheid, maar volgen we vrijwel altijd de landelijke richtlijnen. Er zal in elk geval tot en met zondag 7 februari geen zang in de kerk plaatsvinden.

Wat betreft de muziek in de kerkdiensten is gekozen voor afwisseling: Soms zal het orgel spelen, al dan niet ter begeleiding van het voorlezen van liedteksten. Soms klinken er stemmen en instrumenten van internet. We weten dat er onder jullie verschillend over wordt gedacht. Voor de een is er pas sprake van een eredienst als er ‘niet ingeblikte’ orgelmuziek te horen is. De ander wil graag zingende mensen horen en zien, ook al is dat in filmvorm. We doen een beroep op jullie om rekening te houden met de verschillen in beleving en met de beperkingen waarmee we nu te maken hebben.

Heel wat kerken zijn helemaal gestopt met het houden van erediensten. Dan mogen wij ons gelukkig prijzen met de mogelijkheden die we hebben en de inzet van ons technisch team. Dat heeft de camera zo verplaatst dat de voorganger recht van voren en haast op ooghoogte in beeld wordt gebracht. Ik ervaar het als een verbetering dat ik niet meer schuin omhoog naar een muur hoef te kijken om jullie aan te zien; ik hoop jullie ook. Ondertussen blijft het allemaal erg schraal. Voor mij (ik vind het niet gemakkelijk om voor een vrijwel lege kerkzaal te staan), maar vooral voor jullie. Zoals komende zondag een van jullie in een filmpje zal zeggen: “We missen de kerk héél erg. Het samen zingen, maar zeer zeker ook de ontmoetingen met elkaar, voor en tijdens de dienst en bij de koffie na afloop. Maar we kijken uit naar betere tijden.”

Verruimen van kijkmogelijkheden
Niet alleen via Kerkomroep (aanwijzingen onderaan deze pagina) maar ook via YouTube kunt u nu meekijken. Voordeel is dan, dat er meer mensen live kunnen kijken. Bij Kerkomroep is dat beperkt tot enkele tientallen, met als gevolg dat de dienst vaak veel later op de zondag, of zelfs op de dagen daarna, bekeken wordt. Dat kan afbreuk doen aan het gevoel van saamhorigheid. Live kijken kan voor meer samenhang zorgen: ‘Op ditzelfde moment kijkt een groot deel van de Thomaskerkleden naar deze dienst en zo voel ik me toch nog een beetje verbonden met de gemeente’. De aanvangstijd van opname en uitzending wordt per 21 juni weer 10 uur. We houden u op de hoogte in Nieuwsbrieven. Lukt het u niet goed om de uitzendingen op internet te vinden, laat dit dan scriba of predikant weten. Zij kunnen dan mensen inschakelen om u erbij te helpen.

Namens de kerkenraad,
ds. Freek Schipper


De diensten bekijken.
De uitzending vindt plaats via www.kerkomroep.nl In het zoekvenster bij Vind uw kerk intypen: zierikzee – klikken op Zierikzee, Geref. Thomas Kerk – (of een andere kerk indien van toepassing) klikken op kijken achter de juiste datum.
De capaciteit van de site is niet helemaal berekend op de grote aantallen bezoekers. Als de dienst live wordt bekeken, krijgt een beperkt aantal mensen toegang. Wie gaat kijken nadat de opname is afgerond, loopt minder kans op haperingen. Daarom beginnen kerkdienst en opname al om 9 uur en vanaf 21 juni weer om 10 uur. Na afloop van de opname duurt het even voor de datum van de betreffende zondag plus de bijbehorende bestanden weer op de site van Kerkomroep verschijnen. Spreid het bekijken over de zondag. Lukt het niet meteen, heb geduld en probeer het later nog eens. Een goed advies is om eerst te klikken op opslaan, helemaal rechts achter de betreffende datum. Nadat het bestand met de dienst op de computer is gezet, kan het worden geopend in de map Downloads (of de door uzelf gekozen map) om het te bekijken. Dit laatste is niet mogelijk in de app van Kerkomroep (smartphone en tablet), maar wel op laptop en computer.
Bij een enkeling lopen beeld en geluid niet helemaal synchroon. Volgens Jan Blom moet dit doorgaans in de eigen apparatuur bijgesteld worden. Ook kan het soms goed zijn een andere browser te gebruiken. In deze link is dit uitgebreid beschreven: https://webwereld.nl/how-to/software/zo-laat-je-geluid-en-beeld-weer-gelijk-lopen-3773500/