Doop

Doop van Tys Feike Sjoerd Hamstra

Aan de basis twee bladeren van de vingerplant als symbool voor de handen van God
die Rineke en haar kinderen wil dragen.
Een witte amaryllis symboliseert de dopeling nog rein en onschuldig.
De vier rode rozen staan voor moeder Rineke zusje Vera en Pake en Beppe
die om Ties heen staan.
Tenslotte de kleine bloemetjes van hortensia:
symbool voor de gemeente die Rineke en haar gezin omringen.

10 november 2019


Doop van MOIRA en AILA BOOT

Twee dopelingen, de twee rozen.
In de handen van God.
De hand vóór hen die ze draagt en de hand achter hen die ze steunt, hun leven lang.
Omringd door diverse bloemen, de Thomaskerk gemeenschap.

26 mei 2019 MOIRA en AILA BOOT


Doop van Levy en Elynn Driessen

Een glazen bol met water welke Levy en Elynn in hun levensweg nodig hebben.
Ze mogen steeds weer putten uit Gods bron in vertrouwen dat er genoeg is voor ons allen.
Witte bloemen: zuiver, met in het hart frisse groen van nieuwe leven.
Klimop met lampionplant: het licht van God, Zijn trouw die altijd bij ons is.
De 2 gerbera’s : Levy en Elynn
Dit alles komt uit een koffer met witte doek: symbool voor reinheid.
Een koffer met verknipte bagage, vervangen door iets goeds.

4 november 2018 Levy en Elynn Driessen


Doop van Finn Peter Jani Wagenmaker

Twee rode rozen staan symbool voor de liefdevolle geborgenheid
waarmee de ouders Finn omringen.
De witte roos symboliseert de dopeling Finn.
De bloemen daaromheen de gemeente die om de ouders en de dopeling heen staan.
Handvormig blad — zij mogen zich gedragen weten door de schepper.
Het witte kleed verwijst naar de doopviering.

21 oktober 2018 Finn Peter Jani Wagenmaker


Doop van Vera van der Schelde

De twee vazen staan voor moeder en kind.
De moeder doet belijdenis van haar geloof en het kind wordt gedoopt.
De elzentak staat symbool voor het water van de doop.

april 2018 Vera van der Schelde


Doop van Gao Yuan en Sil

Exodus 2: 1 – 10 en Efese 1: 2 – 5

Het rieten mandje staat voor geborgenheid
Het breekbare van het riet staat voor de kwetsbaarheid van het leven.
De witte roos symboliseert de dopeling
en de rode roos de liefde en warmte van de ouders en de gemeente.
Vingerblad en het groen van de klimop
staan voor geborgen in de handen van de Schepper die ons altijd trouw zal zijn.
De kleur wit staat voor zuiverheid en reinheid
maar vooral ook voor het doopfeest van Simon Cornelis Jan en Gao Yuan Dang.

7-1-2018 Gao Yuan Hanse en Sil Hanse


Doop Koos Hanse

We zien hoe uit de liefde van zijn ouders,
verbeeld met twee rode rozen,
nieuw leven voortkwam: Koos Hanse.

Zijn leven is weergegeven met de witte roos,
rustend op het water.
De doop vertelt hoe hij ingedoopt is
in Gods geschiedenis van trouw.
Dat mag bepalend zijn voor wie hij is,
voor wie hij wordt.
De richting van zijn leven.
Rondom zijn ouders zijn nog andere mensen,
verbeeld in de witte kleinere bloemen.
Mensen die allemaal leven van de nieuwe kans
die God hen geeft, reisgenoten.

Aan de basis van de schikking
wachten grote bladeren van de vingerplant
als een verwijzing naar een leven,
veilig in Gods hand.

Koos Hanse 8 november 2015


Doop Linne Timmerman

Het rieten mandje doet denken aan het mandje waar Mozes in achtergelaten werd.
De verschillende tinten wit vertellen over onschuld, over nieuw leven, opnieuw mogen beginnen.
Er is ook een lijn te zien die via de horizon loopt,
de horizontale lijn die vertelt
wat wij allemaal meemaken in dit leven, in deze wereld.

En bijna haaks daarop een verticale lijn,
Gods lijn daarbij blijft van groot belang.

Daartussen de roze bloem met kleine bloemetjes
die nog open mogen gaan als verwijzing naar Linne.
Maar daarbij ook verwijzend naar ieder mensenkind die tussen die twee lijnen mag bestaan en mag weten dat God zo oog voor al zijn kinderen houdt.
Hierbij staan de takken klimop van Gods trouw.

Linne Timmerman 18 oktober 2015


Doop Noud van der Paal

Gecombineerde schikking met de doop van
Noud van der Paal -1 maart 2015-


Marcus 9: 2 -10
de verheerlijking op de berg

De hoge schikking verwijst naar de berg.
Drie witte rozen verbeelden Mozes, Elia en Jezus.
De amaryllis verwijst naar het licht op de berg,
De discipelen wilden het heerlijke moment,
waarop alles goed is, vasthouden.

De dopeling wordt gesymboliseerd
door de tere bloem van de orchidee;
als je de bloem vasthoudt wordt ze beschadigd.
Ouders kunnen een kind niet vasthouden,
wel op handen dragen.
De vingerplant symboliseert de handen.
-Noud wordt op handen gedragen
door God en zijn ouders.


Tweede zondag van Advent
Doop van Mira Kristelijn

Jesaja 65: 17 t/m 25

Op een basis van paars,
de kleur van de voorbereidingstijd,
tijd van inkeer,
om bij jezelf na te denken wat er allemaal gaande is,
zien we vooraan
allemaal oude en bijna doodse stukken hout,
beelden van wat niet meer lukt,
waar bijna geen leven meer in lijkt te zitten.

Maar daar achter zien we
hoe er nieuw gebouwd wordt.
Nieuw hout, keurig rechtgezaagd
als vertellend van een plan iets op te bouwen.
En daar weer achter
witte bloemen
verwijzend naar de doop
die in deze dienst gevierd wordt.
Hoe God nadrukkelijk laat weten:

“Ik verbind me met jou bestaan”.


Mira Kristelijn 7 december 2014


Doop Samuel Jansen.
‘I have engraved you on the palms of my hands’

Samuel gehoord van God.

In de schikking zit een vingerblad
als de hand van God,

waarin jouw naam gegrift staat.

De grote witte roos is Samuel,
de drie kleine rozen
staan voor de ouders en het broertje.
Gipskruid
voor de gemeente die om Samuel heen staan.

Je bent gekomen als geroepen.

Samuel Jansen 12 januari 2014


Doop Ruben van der Bijl

De witte lelie symboliseert de dopeling, Ruben
en is verbonden met de drie witte rozen,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

De dopeling is ook verbonden
met vader, moeder en zijn broertje, de witte gerbera’s
maar ook met de andere mensen om hem heen:
de gemeente,
die wordt weergegeven door het gipskruid.

Met de kralen wordt uitgedrukt
dat ieder mens een kraal aan een ketting is
die ons verbindt met de generaties voor ons.
Ruben is geboren op de dag
dat zijn overgrootvader 100 jaar zou zijn geworden.

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.
Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt
in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest

Uit: “Lied bij de Doop” geschreven door Hans Peters jr. en Theo Kersten

Ruben van der Bijl 10 november 2013


Doop Julian Vrolijk

De schikking is gemaakt in een ronde glazen schaal,
daaruit ontspringt een waterval van ridderspoor en riet.
Zo wordt de doopvont weergegeven.
Een stroom van levend water vanuit God.

Het witte kleed
verwijst naar het doopkleed,
de witte roos naar de dopeling.

De roze rozen
verwijzen naar het gezin
waar Julian in opgroeit,
zijn ouders, broer en zus.

Het klimopblad
vertelt van de liefde en trouw van God rondom hun leven.

Julian Vrolijk 6 oktober 2013


Doop Sarah Ringelberg

Aan de basis een blad van de vingerplant
als verwijzing naar Gods hand.

In het midden is de moederschoot verbeeld,
nieuw leven tegen de verwachting in.
Sarah hield er geen rekening meer mee
dat haar droom nog uit zou komen.
Ze had voor zichzelf een bijrol in gedachten.
In haar nieuwe naam plaatst God haar terug in de hoofdrol.

Twee roze rozen symbool voor de ouders.

In het midden een grote roze bloem
als symbool voor de dopeling.
Een vorstelijke bloem omdat de naam Sarah
vorstin betekend.

Klimop als verwijzing naar trouw.

Sarah Ringelberg 18 augustus 2013


Doop Jens Kouijzer

De witte lelie is ondergedompeld in het water,
symbool voor de dopeling.
In de doop wordt vieren we
hoe wij in dit leven kopje onder gaan
en daar gevonden worden door God,
omhoog gehaald en teruggegeven aan het leven.

De witte lelie is verbonden met de drie witte rozen,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wie gedoopt is weet dat hij niet op eigen kracht bestaat,
maar uit een nieuwe kans leeft.
Teruggegeven om opnieuw te beginnen.
Om de dopeling heen staat de gemeente,
veelkleurig weergegeven door de hortensia’s en het gipskruid.
Wit is ook de kleur van het feest en de onschuld.

Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God zij dank, Hij doet ons gaan
door ‘t water van de doodsjordaan.

Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar ‘t Beloofde Land.
Als kinderen gaan wij zingend voort.
De Vader is het die ons hoort.

Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

Gezang 337: 3, 4 en 5

Jens Kouijzer 30 juni 2013


Doop
Mathilde van der Veer

2 Samuël 15: 1 -12 en 1 Petrus 2: 3 – 9

De schikking bestaat uit een stuk boomschors met daaronder een paarse en witte doek, verwijzend naar de doopviering in deze Veertigdagentijd.
Veel lijnen uit deze dienst komen samen in het dooplied “Voor zoveel ogen”

Jij leeft vandaag voor zoveel ogen;
je wordt gedoopt, je bent gezien.
Men heeft zich over jou gebogen,
om de gelijkenis misschien,
om wat een ander van jou vindt?
Wie zal jou recht doen, mijn kind?

Zuiderwindlelies, wit bloemetjes met een zwarte stip in het midden verbeelden de vele ogen.
Een mens wordt op zoveel manieren bezien.
Die ogen herken je ook in een witte uienbol (ook veel bloemetjes) en, uit de kerktuin, de skimmia.
Sommige ogen richten zich naar de witte roos, God, andere weer naar allerlei andere kanten of naar de witte gerbera (dopeling Mathilde).

Ertussen zitten 3 gele bollen als beeld van het bedrog en manieren van kijken waarbij mensen slechts gebruikt worden.
De 2 gekleurde rozen staan voor de ouders, Jan Peter en Natalia, en de 2 gekleurde gerbera’s voor de zusjes Louise en Elvire.
Zij helpen Mathilde om te ontdekken
waar je je oog op mag richten en hoe je mag leven
in het besef dat je liefdevol gezien bent bij God.
Richt bij wat je doet je oog op Jezus,
die bouwde aan Gods wereld, waar mensen recht wordt gedaan.

Mathilde van der Veer 17 maart 2013


Doop Lex Elfferich

Psalm 25:6

In de doopschikking zien we uitlopende takken,
nieuw leven is begonnen.
Daaronder een oog.

We willen Lex, de dopeling, meegeven
dat het er om gaat waar je oog voor houdt.
Weet wat je heilig is,
weet hoe je ook zelf leeft
van barmhartigheid.

Lex Elfferich 24 februari 2013


Doop Sylvie Lynn den Boer

De schikking bestaat uit veel witte bloemen,
als verwijzing naar reinheid en naar het feest.
De sluier symboliseert het doopkleed.
De witte lelie staat symbool voor
onschuld en zuiverheid
en verwijst naar de dopeling.
Zij wordt met liefde omringt
door haar ouders en zusjes (de witte rozen).

De bloemen die rond de lelie zijn geschikt
vormen als het ware de gemeente
waarin Sylvie nu is opgenomen.
De rietstengels tussen de bloemen
zijn een verwijzing naar het water van de doop.
De klimop is het teken van Gods trouw.

Welkom, welkom in ons midden
welkom nieuwgeboren kind,
hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt.

Sylvie Lynn den Boer 2 september 2012


Doop Daniël van der Bijl

In de schikking zien we een witte lelie
ondergedompeld in water
als teken van de dopeling Daniel.

De lelie is verbonden door het water
met 3 witte rozen,
Vader Zoon en Heilige Geest.

Deze 3 staan te midden van kleine witte bloemetjes,
de gemeente.

De kleur wit van de bloemen en het kleed
is de kleur van licht,
vreugde
maar ook van onschuld,
reinheid.

Daniël van der Bijl 6 november 2011


Doop June van de Vate

Het witte kleed is het doopkleed
met daarover klimop als teken van trouw.

2 bladeren van de vingerplant:
de handpalmen van God
waarin ook de naam van June geschreven staat.

De lelie is June (kinderlijke onschuld)

6 kleinere bloemen
staan voor de betekenis van de naam June (de 6de maand)

3 witte rozen haar ouders en zusje Fay.

Het gipskruid stelt voor
dat we als gemeente om haar hen heen staan.

June van de Vate 16 oktober 2011


Doop Mark en Tim van der Paal

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 11_10_doopschikking.jpg

De basis van de schikking
is blad van de vingerplant
die verwijst naar Gods hand;
Ik vergeet jouw nooit,
ik heb je in mijn handpalm geschreven.

De zonnebloem,
symbool voor Mark,
groot, krachtig midden in het leven stralend.
ook de lievelingsbloem van Wieteke.

De witte roos in knop
verwijst naar de kleine Tim.
Zijn leven moet nog beginnen.

Drie rode rozen
als symbool voor de Vader Zoon en de Geest
in wiens naam er wordt gedoopt.

De kleine witte bloemetjes van gipskruid
verwijzen naar de gemeenteleden
die rondom het jonge gezin staan.

Verder is er klimop verwerkt
als teken van Gods trouw.

Mark en Tim van der Paal 21 augustus 2011


Doop Valentijn Hulsken

Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt
en zijn jongen daarop draagt.

Mensenkind,
je krijgt vertrouwen
maar het wordt jou ook gevraagd.
Weet op wie je steeds kunt bouwen,
wie jou als op vleugels draagt.

Valentijn Hulsken 12 juni 2011


Doop Elvire en Tom

(Hagga1 , de bouw van de tempel.) De boog en stenen verbeelden de tempel (heilige plaats)
De boog is omwikkeld met klimop als teken van Gods trouw.
De witte stof wijst op het doopkleed.
Onder de boog staan 2 bloemstukjes met ieder een witte bloem, de dopeling,
op het blad van een vingerplant, Gods hand
De andere bloemen reiken naar elkaar als teken van ontmoeting.

Elvire en Tom 7 november 2010


Doop Leonie Vrolijk

De schikking heeft de vorm van een hart, symbool van de liefde. (knipoog naar valentijnsdag). Het hart bestaat uit twee delen, (vader en moeder) verschillend opgemaakt.

In de schikking zijn twee grote witte rozen verwerkt, de roos in het midden is het nieuw geboren kind en de tweede roos is het oudste kind.

Witte bloemen staan voor feest, omdat het kind nu bij de gemeente hoort. Het witte doek verwijst naar het doopkleed en de klimop staat voor trouw.

Leonie Vrolijk 14 februari 2010


Doop Fay van de Vate

In het water zien we de dopeling
in de vorm van een witte roos.

Gelegen in Gods hand,
het blad van de vingerplant.

Over haar heen gebogen staan de ouders van Fay,
de witte amaryllis.

De dopeling staat temidden van onze gemeente,
de witte bloemetjes.

Ze wordt omarmt door Gods eeuwige armen
uitgebeeld door de takken.

Fay van de Vate 31 januari 2010


Doop Noa Gyarmathy

Je bent gedoopt kind, in de naam van God.
Hij heeft jouw leven in Zijn hand genomen,
daar is het veilig.
Niet het blinde lot regeert ons.
Je mag schuilen in Zijn sterke armen
wanneer je bang bent als het donker is;
een koude wereld zal Hij voor je warmen.
Een roos doen bloeien in de wildernis.

Een klein kind in deze grote,woeste wereld.
Een witte roos wordt beschermd,
gekoesterd door gebogen riet,
een vader en moederhart
(2 witte bloemen die samen een hart vormen)
de gemeente (gipskruid)
maar bovenal door de Schepper
(2 groene handvormige bladeren.)

Noa Gyarmathy 8 november 2009


Doop Silas Hulsken

Wanneer je bent gedoopt
weet dat God naast je loopt.

God vraag ons om vast te houden
aan zijn trouwe liefde.


In het midden de witte roos,
het kind dat de doop mag ontvangen, Silas.
Daaromheen allerlei wit, licht,
als verbeelding hoe een mensenkind
nieuw mag beginnen
door de liefde en de trouw van God.

Die trouw wordt zichtbaar door de klimop onderaan de schikking.

Silas Hulsken 13 september 2009


Doop Mathijs de Wolff

De doop vertelt
van ondergaan en opstaan
.

De dalende lijnen van wilgen en varenbladeren verwijzen naar het ondergaan in het doopwater, symbool van chaos en dood.

De stijgende lijnen in de vorm van witte rozen en bloesemtakken verwijzen naar het verrijzen
met de Heer.
Door de dood heen naar het leven.

Achtergrond bij de materialen:

Witte rozen spreken van liefde. Het witte kleed draagt de kleur van doop, vertelt hoe mensen opnieuw mogen beginnen.
Bloesemtakken spreken van geboorte en jong leven.
De rode kleur verwijst naar Gods Geest.

De dalende wilgen en varen bladeren drukken nederigheid uit.

Mathijs de Wolff 8 februari 2009


Doop Louise van der Veer

Gedoopt worden
is met Jezus ondergaan
en met hem verrijzen.

Dit wordt uitgedrukt
door de lelies onder water
en boven het water.

Het bloemenhart
vertelt over de liefde
waarmee de dopeling omringd wordt.

Louise van der Veer 9 november 2008


Doop Ezra Schouls

De kleur van de bloemen is wit, de kleur van feest
en de zuiverheid en reinheid van een ongerept leven.
In de hoge schaal het water als teken van de doop,
met daarin een roos als symbool voor de dopeling.
Het witte kleed verwijst naar het doopkleed.Bij de bronnen staan wij stil
Jezus geeft voor nu en later
Jou het kostbaar levend water
Jij mag in Zijn woord voortaan
Gretig kopje onder gaan.

Bij de doop van Ezra Schouls op 28 januari 2007