Visie en missie

ONDER GODS HEMEL wil de Thomaskerk leven. Het hemelsblauwe plafond van de kerkzaal staat daar symbool voor. We vormen een gemeenschap van mensen die geloven in God die ons te boven gaat, maar in Jezus Christus dichtbij ons is gekomen. We kennen God door zijn Zoon, door hoe hij met mensen omging, en door zijn leven, sterven en opstaan voor ons. De Geest van God helpt ons om te geloven en te loven, te hopen en lief te hebben.

ZIJN REISGENOTEN willen we zijn. God trok mee met zijn volk Israël op weg naar het beloofde land. Jezus reisde met een groep leerlingen het land door. Hij wil ook ons vergezellen. Onderweg maakt hij van ons een gemeenschap waarin we in zijn naam met elkaar optrekken. Tekenend is dat het pastoraat in onze gemeente wordt gedaan door gemeenteleden die met elkaar meeleven; die noemen we ‘reisgenoten’.

OP ZIJN AARDE mogen we kerk zijn. De Thomaskerk is actief dienstbaar in de samenleving. Ze ziet het als opdracht om verantwoord met de schepping om te gaan en om duurzaam te leven. Saamhorigheid gaat samen met openheid voor mensen van allerlei afkomst en geaardheid, voor gelovigen en zoekers.