Overzicht kerkdiensten

KERKDIENSTEN

De kerkenraad heeft besloten t/m 17 januari de kerkdiensten online te houden zonder kerkgangers, met alleen de medewerkers (koster, technicus, zanggroep, ambtsdrager).
Meer info

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app

Zondag 24 januari
10.00 uur ds. Freek Schipper
Dienst met muziek van internet
Koster: Jan Leen van Liere
liturgie: Klik hier

De dienst op 24 januari sluit aan bij ons jaarthema‘Op het kruispunt’. Jezus vraagt van ons dat we ons kruis op ons nemen. Daarover zijn veel misverstanden. Uitdrukkingen als ‘ieder huisje heeft zijn kruisje’ suggereren dat het kruis dat we moeten dragen hetzelfde is als ziekte en andere verdrietige dingen die ons overkomen. Maar Jezus heeft het over de gevolgen van de keuze om volgeling van hem te worden. Het zal wat van ons vragen om in zijn voetsporen te gaan. Daar zegt Jezus van alles over wat ons erg extreem in de oren klinkt.

Zondag 31 januari
10.00 uur dr. Mar van der Veer
Organist: Danny de Feijter
Koster: Jules van den Doel

Eén naam staat centraal: Jezus. Door de dienst heen zal dan ook het lied ‘Jezus mijn verblijden’ (Gezang 907) worden gevlochten en organist Danny de Feyter zal daarbij fraaie orgelvariaties laten horen. Wie is Jezus? Wat antwoorden wij als iemand ons vraagt wie Hij is? Klopt ons beeld eigenlijk wel? Uitgangspunt is de evangelielezing van deze zondag (oecumenisch leesrooster), Marcus 1 : 21-28. De ‘maidenspeech’ die Jezus in Kapernaum geeft veroorzaakt een enorm tumult: een nieuwe boodschap, een schreeuwende demon en een ontstelde menigte. De demon siddert van angst maar weet iets wat niemand ziet: hij weet wie Jezus is. Komen wij er ooit achter?

Zondag 7 februari
10.00 uur ds. Freek Schipper
Koster: Kees Dane

Zondag 14 februari
10.00 uur ds. Freek Schipper
Organist: Rein van der Kluit
Koster: Gerard van Wagtendonk


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend